Pracoviská/organizačná štruktúra

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

KAMaHI - Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky

Display portlet menu

KAMaHI - Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky

Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky realizuje pedagogickú, výskumno-vývojovú činnosť so zameraním na nasledovné oblasti:

  • informačné a databázové systémy,
  • e-learning. 

 

V rámci vzdelávacej činnosti katedra garantuje predmety dvoch študijných programov:

  • Financie, bankovníctvo a investovanie
  • Ekonomika a manažment verejnej správy

Katedra sa podieľa na profilácii absolventov fakulty výučbou exaktných predmetov, kde si študenti osvojujú exaktný a systémový spôsob myslenia a učia sa modelovať ekonomické procesy. Predmety zabezpečované katedrou sú výrazne orientované na aplikáciu matematických a štatistických metód v ekonomickej a finančnej praxi.

Vedúci katedry: doc. RNDr. Jozef Bucko, PhD.

E-mail: jozef.bucko@tuke.sk

Web: kamahi.ekf.tuke.sk