Science and Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Vedecké podujatia EkF TUKE

Vedecké podujatia a semináre

  • KEF - Košické ekonomické fórum

    História podujatia siaha do roku 2014, kedy sa na Ekonomickej fakulte TUKE začal organizovať Odborný seminár, ktorý voľne nadviazal na tradíciu seminárov organizovaných pre študentov doktorandského štúdia. V priebehu prvého roka na seminári vystúpilo viacero jednotlivcov z katedier Ekonomickej fakulte TUKE. Zapojenie členov jednotlivých katedier (a časom aj odborníkov z prostredia mimo fakultu) sledovalo zámer, okrem prezentovania výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej činnosti aj poskytnutie podnetnej spätnej väzby k prezentovaným prácam ešte predtým, ako budú takéto práce zaslané do kvalitných časopisov a tiež vytvorenie priestoru na spoluprácu, napr. v oblasti spoločných publikácii. Do konca roku 2015 vystúpilo na Odbornom seminári aj mnoho pozvaných hostí z akademických a hospodársko-politických kruhov.

    Od roku 2016 so zámerom lepšej propagácie tejto aktivity, t.j. pravidelných vystúpení pozvaných významných hosti z akademického prostredia, hospodársko-politického života a hospodárskej a finančnej praxe na pôde Ekonomickej fakulty TUKE, sa Odborný seminár transformoval na Košické ekonomické fórum, ktoré predstavuje aktivitu majúcu čisto akademický charakter a jej zámerom je aktivizovať otvorenú diskusiu na široké spektrum ekonomických a spoločenských problémov a ekonomických výziev súčasnej doby na Slovensku a v zahraničí.

    Na nasledovnej linke nájdete zoznam všetkých doterajších aj plánovaných vystúpení (dole preklikávajte medzi akademickými rokmi): Pozrieť

  • Vedecký seminár pre doktorandov na Ekonomickej fakulte TUKE

    Doktorandský seminár predstavuje platformu pre zdieľanie priebežných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti doktorandov, priestor pre získanie spätnej väzby k rozpracovaným publikáciám a fórum pre aktívnu diskusiu k témam a otvoreným otázkam vyplývajúcim z riešenia (čiastkových) úloh v rámci doktorandského štúdia, prípravy dizertačnej prace, ci projektovej činnosti, do ktorej sú doktorandi zapojení. Aj keď doktorandský seminár vznikol z iniciatívy pedagóga, jeho hybná sila v plnej miere odráža vlastnú iniciatívu našich doktorandov vidiacich v tejto aktivite prínos pre rozvoj ich vlastnej vedecko-výskumnej a dominantne publikačnej činnosti. Rozpis termínov pre jednotlivé vystúpenia

Konferencie

Workshopy