Science and Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Štipendiá pre excelentných výskumníkov z Ukrajiny

Display portlet menu

Štipendiá pre excelentných výskumníkov z Ukrajiny

Všeobecné identifikačné údaje

Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda
Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov prijímateľa: Technická univerzita v Košiciach
Adresa prijímateľa: Letná 1/9, 042 00 Košice

Kód projektu: 09I03-03-V01-00157

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Trvanie projektu: od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 104 400 EUR

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach v snahe pomôcť študentom a kolegom z Ukrajiny realizovala súbor opatrení, ktorými vychádza v ústrety ich potrebám. V rámci Plánu obnovy Úradu vlády Slovenskej republiky fakulta podala žiadosť o „Štipendium pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine“ pre výskumníčku, doc. Marynu Tatar, PhD. z National Aerospace University „Kharkiv Aviation Institute“.

Poslaním fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie v oblasti ekonomických vied, prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu.