Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Pracoviská a organizačná štruktúra

Display portlet menu

Pracoviská a organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra EkF TUKE

 

Dekan

Dekanát

Dekan: doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium: prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.

Úsek vedy a výskumu

Prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj

Prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj: doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

Úsek pre vonkajšie vzťahy a rozvoj

Materiálno technické zabezpečenie