Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Študijné oddelenie a tlačivá

Display portlet menu

Študijné oddelenie a tlačivá

Študijné oddelenie EkF TU v Košiciach:

Adresa: B. Němcovej 32, (2. posch., č. d. 203), 040 01 Košice
Číslo telefónu: +421 55 602 32 57
Email: studijne.ekf@tuke.sk

Úradné hodiny:

Pondelok: 08.30 - 11.30

Utorok:     08.30 - 11.30

Streda:     08.30 - 11.30 a 13.00 - 15.00

Štvrtok:     nestránkový deň

Piatok:      08.30 - 11.30


Tlačivá na stiahnutie


Druhý opravný termín (dekanský termín/dekanská výnimka) – informácie a postup vybavenia žiadosti

 Študijný poriadok TUKE: § 18 Skúšky, odst. (19) Ak bol študent na skúške hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“, má právo na jeden opravný termín. Dekan môže v každom akademickom roku udeliť študentovi na základe jeho žiadosti druhý opravný termín najviac z dvoch predmetov.
Druhý opravný termín sa môže povoliť v prípade ak je predmet ukončený klasifikovaným zápočtom alebo skúškou.

Postup vybavenia:

  • odošlite mailom na študijné oddelenie dôsledne vyplnený a podpísaný Všeobecný formulár žiadosti pre študentov (nájdete na web stránke fakulty - ŠTÚDIUM - Študijné oddelenie);
  • študijné oddelenie skontroluje, či máte na 2. opravný termín ešte nárok;
  • na základe pokynu dekana - žiadosť potvrdí študijné oddelenie a odošle Vám scan dokumentu;
  • potvrdenou/schválenou žiadosťou sa preukážete vyučujúcemu na 2. opravnom termíne príslušného predmetu.