PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Online semináre projektu RE-ACT

Display portlet menu
Späť na novinky

Online semináre projektu RE-ACT

Správy

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach realizovala tri online semináre projektu RE-ACT (Self-reflection Tools for Smart Universities Acting Regionally), ktorý sa uskutočnili v marci 2021. Projekt RE-ACT je cielený na využitie potenciálu univerzít do regionálneho rozvoja pomocou sebahodnotenia. HEInnovate je sebahodnotiacim nástrojom Európskej komisie pre univerzity (https://heinnovate.eu/en). Cieľom projektu RE-ACT je pomocou HEInnovate rozvinúť tému schopnosti univerzít zapojiť sa do tvorby a implementácie RIS3 (stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu). Prvý workshop bol zameraný návrh nového nástroja „HEInnovate pre RIS3“, ktorý univerzitám umožní vyhodnotiť svoje nastavenie v aktivitách regionálneho inovačného systému a upraviť svoju štruktúru a stratégiu spolupráce s regionálnymi partnermi quadruple helix modelu. Druhý workshop bol určený pracovníkom vysokých škôl a tretí kľúčovým aktérom regionálneho rozvoja. Podujatí sa zúčastnilo viac ako 70 účastníkov z univerzít, verejnej správy, podnikov a neziskového sektora.