Veda a výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vedecké podujatia EkF TUKE

Vedecké podujatia a semináre

 • KEF - Košické ekonomické fórum

  História podujatia siaha do roku 2014, kedy sa na Ekonomickej fakulte TUKE začal organizovať Odborný seminár, ktorý voľne nadviazal na tradíciu seminárov organizovaných pre študentov doktorandského štúdia. V priebehu prvého roka na seminári vystúpilo viacero jednotlivcov z katedier Ekonomickej fakulte TUKE. Zapojenie členov jednotlivých katedier (a časom aj odborníkov z prostredia mimo fakultu) sledovalo zámer, okrem prezentovania výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej činnosti aj poskytnutie podnetnej spätnej väzby k prezentovaným prácam ešte predtým, ako budú takéto práce zaslané do kvalitných časopisov a tiež vytvorenie priestoru na spoluprácu, napr. v oblasti spoločných publikácii. Do konca roku 2015 vystúpilo na Odbornom seminári aj mnoho pozvaných hostí z akademických a hospodársko-politických kruhov.

  Od roku 2016 so zámerom lepšej propagácie tejto aktivity, t.j. pravidelných vystúpení pozvaných významných hosti z akademického prostredia, hospodársko-politického života a hospodárskej a finančnej praxe na pôde Ekonomickej fakulty TUKE, sa Odborný seminár transformoval na Košické ekonomické fórum, ktoré predstavuje aktivitu majúcu čisto akademický charakter a jej zámerom je aktivizovať otvorenú diskusiu na široké spektrum ekonomických a spoločenských problémov a ekonomických výziev súčasnej doby na Slovensku a v zahraničí.

  Na nasledovnej linke nájdete zoznam všetkých doterajších aj plánovaných vystúpení (dole preklikávajte medzi akademickými rokmi): Pozrieť

 • Vedecký seminár pre doktorandov na Ekonomickej fakulte TUKE

  Doktorandský seminár predstavuje platformu pre zdieľanie priebežných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti doktorandov, priestor pre získanie spätnej väzby k rozpracovaným publikáciám a fórum pre aktívnu diskusiu k témam a otvoreným otázkam vyplývajúcim z riešenia (čiastkových) úloh v rámci doktorandského štúdia, prípravy dizertačnej prace, ci projektovej činnosti, do ktorej sú doktorandi zapojení. Aj keď doktorandský seminár vznikol z iniciatívy pedagóga, jeho hybná sila v plnej miere odráža vlastnú iniciatívu našich doktorandov vidiacich v tejto aktivite prínos pre rozvoj ich vlastnej vedecko-výskumnej a dominantne publikačnej činnosti.

Konferencie

Workshopy

 • Workshop - Measuring the unmeasurable? - 25. november 2020
  • We are pleased to announce publication of proceedings from our seminar Measuring the Unmeasurable? Data Collection, Analysis and Evaluation in Culture which took place in November 2020. The final document contains eight papers from authors coming from different countries and backgrounds. Readers will learn more about cultural data collection in African context in the paper by RibioNzezaBunketi Buse (Catholic University of Congo) or about cultural economy developed by folkloric groups in La Paz Bolivia described by Valeria Salinas Maceda (Universidad de Salamanca). The challenge of assessing equivocality of long-term impact in transnational cultural projects is the main topic in an analysis by Egle Kryzanauskaite (University of Groningen). Lenka Maličká (Technical University of Košice) contributed with macroeconomic perspective focusing on expenditure on culture at different government levels in European countries. Eva Belvončíková, Eva Drugová and Valeria Némethová (University of Economics in Bratislava) study the key location factors of coworkings in Slovakia, while Eva Pavlovičová and Alexandra Poláková Šuchalová (Comenius University) attempt to evaluate audience’s perception during film festival. Barbora Andor Tóthová, (Technical University in Košice) discusses measuring spillover effects of cultural and creative sectors and Erika Liptáková, Gabriel Demeter and Miriam Šebová (Technical University of Košice) use cluster analysis as a precursor for further efficiency evaluation of museums.

  • Zborník z konferencie nájdete TU

 • Workshop - Veda a výskum na EkF TUKE - 12. december 2019
 • Workshop - Veda a výskum na EkF TUKE - 5. jún 2019