Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Informácie k štátnym záverečným skúškam a k záverečným prácam na EkF TUKE

Display portlet menu

Informácie k štátnym záverečným skúškam a k záverečným prácam na EkF TUKE pre akademický rok 2020/2021

Užitočné informácie

 

Informácie pre I. stupeň - Bc.

Informácie pre II. stupeň - Ing.


Čas, vyhradený pre registráciu a odovzdávanie záverečných prác v Univerzitnej knižnici TUKE:

 • bakalárske záverečné práce (BP) v období od 2.6.2021 do 4.6.2021 (3 pracovné dni). BP môžete odovzdať skôr, avšak práce s neskorším dátumom na licenčnej zmluve nebudú akceptované pre riadny termín štátnych záverečných skúšok.
  • Dátum odovzdania bakalárskej záverečnej práce do UK TUKE je najneskôr 4.6.2021 do 13:00.
  • Tlač prác prebehne v knižnici, na základe požiadavky študenta, bližšie informácie v Pokynoch pre registráciu v UK TUKE.
 • diplomové záverečné práce (DP) v období od 27.4.2021 do 30.4.2021 (3 pracovné dni). DP môžete odovzdať skôr, avšak práce s neskorším dátumom na licenčnej zmluve nebudú akceptované pre riadny termín štátnych záverečných skúšok.
  • Dátum odovzdania diplomovej záverečnej práce do UK TUKE je najneskôr 30.4.2021 do 13:00.
  • Tlač prác prebehne v knižnici, na základe požiadavky študenta, bližšie informácie v Pokynoch pre registráciu v UK TUKE.

Dôležité ! 

 • Každý študent, ktorý bude mať splnené študijné povinnosti a odovzdá záverečnú prácu v riadnom termíne, bude automaticky zaradený na riadny termín štátnych záverečných skúšok. Ak písomne nepožiada o náhradný termín, riadny termín mu prepadne. Aj v prípade opravného termínu je potrebné podať písomnú žiadosť na študijnom oddelení.
 • Posudzovanie plagiátorstva bakalárskych a diplomových prác na EkF TUKE. Bakalárska a diplomová práca má prinášať aj nové, pôvodné poznatky a pohľady založené na vlastnej tvorivosti. Študent preukazuje zvládnutie vedomostí vo svojom študijnom odbore, čítať celý článok


Informácie k záverečným prácam