PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Zamestnanci

SEKRETARIÁT DEKANA:

Ing. Katarína CSANKOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 76
Číslo faxu: +421 55 602 80 46
E-mail: Katarina.Csankova@tuke.sk


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

E-mail: studijne.ekf@tuke.sk

Mgr. Beáta FECOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 57
E-mail: Beata.Fecova@tuke.sk
 

Miroslava POJEROVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 57
E-mail: Miroslava.Pojerova@tuke.sk
 

EKONOMICKÝ REFERÁT:

Anna KOREČKOVÁ - rozpočet, VHČ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 72
E-mail: Anna.Koreckova@tuke.sk
 

Ing. Patrícia TOMÁŠOVÁ - rozpočet, VHČ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 72
E-mail: Patricia.Tomasova@tuke.sk
 

Eva LACZKOVÁ - správa majetku fakulty, pokladňa
Číslo telefónu: +421 55 602 32 65
E-mail: Eva.Laczkova@tuke.sk
 

REFERÁT PRE VÝSKUM, VÝVOJ A ROZVOJ:

Ing. Darina VOJTEKOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 58
E-mail: Darina.Vojtekova@tuke.sk
 

TAJOMNÍČKA:

Ing. Lenka VEJAČKOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 71
Číslo faxu: +421 55 602 80 46
E-mail: Lenka.Vejackova@tuke.sk


VODIČ:

Ľubomír EPERJEŠI
Číslo telefónu: +421 55 602 33 17
E-mail: Lubomir.Eperjesi@tuke.sk
 


PROJEKTOVÍ ZAMESTNANCI
 

Mgr. Nina HADIDOMOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 93
E-mail: nina.hadidomova@tuke.sk
 

Ing. Martin DUJČÁK, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 24 76
E-mail: Martin.Dujcak@tuke.sk
 

Ing. Róbert HANZEN
Číslo telefónu: +421 55 602 24 76
E-mail: Robert.Hanzen@tuke.sk
 

Ing. Frantisek JANKE, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 24 76
E-mail: Frantisek.Janke@tuke.sk
 

Ing. Adriana KÁZSMÉROVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 24 76
E-mail: adriana.kazsmerova@tuke.sk
 

Ing. Miroslava PACKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 24 76
E-mail: Miroslava.Packova@tuke.sk
 

Ing. Dagmar PLANČÁROVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 24 76
E-mail: dagmar.plancarova@tuke.sk
 

Ing. Mojmír PRÍDAVOK. PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 24 76
E-mail: Mojmir.Pridavok@tuke.sk
 

Ing. Peter ŤAPÁK
Číslo telefónu: +421 55 602 24 76
E-mail: Peter.Tapak@tuke.sk
 


KATEDRA FINANCIÍ

Vedúca katedry:

doc. Ing. Anna BÁNOCIOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 85
E-mail: Anna.Banociova@tuke.sk

 

Personálne obsadenie katedry:

Profesori a docenti:

 

doc. Ing. Alena ANDREJOVSKÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 88
E-mail: Alena.Andrejovska@tuke.sk

 

doc. Ing. Anna BÁNOCIOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 85
E-mail: Anna.Banociova@tuke.sk

 

doc. Ing. MVDr. Ján BULECA, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 21 41
E-mail: Jan.Buleca@tuke.sk

 

doc. Ing. Lenka MALIČKÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 26 65
E-mail: Lenka.Malicka@tuke.sk

 

doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 21 45
E-mail: Tomas.Vyrost@tuke.sk

 

 

Odborní asistenti:

Ing. Radoslav BAJUS, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 82
E-mail: Radoslav.Bajus@tuke.sk

 

Ing. Martina BOBRIKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 21 46
E-mail: Martina.Rusnakova@tuke.sk

 

Ing. Lenka HUDÁKOVÁ STAŠOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 86
E-mail: Lenka.Stasova@tuke.sk

 

Ing. Lucia DRÁBOVÁ, PhD.
Číslo telefónu:
E-mail: Lucia.Drabova@tuke.sk

 

Ing. Róbert ORAVSKÝ
Číslo telefónu: +421 55 602 26 65
E-mail: Robert.Oravsky@tuke.sk

 

Ing. Ľubica ŠTIBLÁROVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 26 65
E-mail: Lubica.Stiblarova@tuke.sk

 

Ing. Nikola ŠUBOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 21 46
E-mail: Nikola.Subova@tuke.sk

 

Ing. Monika TIMKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu:
E-mail: Monika.Timkova@tuke.sk

 

Ing. Andrea TKÁČOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 87
E-mail: Andrea.Tkacova@tuke.sk

 

Ing. Peter TÓTH, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 87
E-mail: Peter.Toth@tuke.sk

 

Ing. Radoslav TUŠAN, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 86
E-mail: Radoslav.Tusan@tuke.sk

 

Ing. Slavomíra ŤAHLOVÁ, PhD.
Číslo telefónu:
E-mail: Slavomira.Tahlova@tuke.sk

 

Ing. Martin ZORIČÁK, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 82
E-mail: Martin.Zoricak@tuke.sk

 

Interní doktorandi:

Ing. Eva FEDURCOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 02
E-mail: eva.fedurcova@tuke.sk

 

Ing. Daniela HADAČOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 63
E-mail: daniela.hadacova@tuke.sk

 

Ing. Simona JUHÁSOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 02
E-mail: simona.juhasova@tuke.sk

 

Ing. Jana LUKÁČOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 63
E-mail: jana.lukacova@tuke.sk

 


KATEDRA EKONÓMIE

Vedúca katedry:

 

doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 62
E-mail: Marianna.Sinicakova@tuke.sk

 

Personálne obsadenie katedry:
 

Emeritný profesor:

prof. Ing. Štefan SAMSON, CSc.
Číslo faxu: +421 55 602 33 04
E-mail: Stefan.Samson@tuke.sk

 

Profesori a docenti:

prof. Ing. Rajmund MIRDALA, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 90
E-mail: Rajmund.Mirdala@tuke.sk

 

doc. Ing. Júlia ĎURČOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 92
E-mail: Julia.Durcova@tuke.sk

 

doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 62
E-mail: Marianna.Sinicakova@tuke.sk

 

Odborní asistenti:

Ing. Ľudmila BARTÓKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 22 13
E-mail: Ludmila.Bartokova@tuke.sk

 

PhDr. Radka ČOPKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 22 86
E-mail: radka.copkova@tuke.sk

 

Sophie DEPELLEY
Číslo telefónu: +421 55 602 33 04
E-mail: sophie.depelley@tuke.sk

 

Ing. Marek GRÓF, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 33 06
E-mail: Marek.Grof@tuke.sk

 

Mgr. Eva KAŠČÁKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 91
E-mail: eva.kascakova@tuke.sk

 

Mgr. Henrieta KOŽARÍKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 91
E-mail: henrieta.kozarikova@tuke.sk

 

Mgr. Zuzana KUNECOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 33 05
E-mail: zuzana.kunecova@tuke.sk

 

PhDr. Daniela PALAŠČÁKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 33 05
E-mail: Daniela.Palascakova@tuke.sk

 

Ing. Marek PEKARČÍK, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 22 39
E-mail: Marek.Pekarcik@tuke.sk

 

Ing. Manuela RAISOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 22 86
E-mail: Manuela.Raisova@tuke.sk

 

PhDr. Tatiana SOROKOVÁ, PhD.
Koordinátorka práce so študentmi so špecifickými potrebami.
Číslo telefónu: +421 55 602 33 06
E-mail: Tatiana.Sorokova@tuke.sk

 

Ing. Veronika ŠULIKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 33 04
E-mail: Veronika.Sulikova@tuke.sk

 

Ing. Jana ZAUSINOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 22 13
E-mail:Jana.Zausinova@tuke.sk

 

Interní doktorandi:

Ing. Lenka VYROSTKOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 22 39
E-mail: Lenka.Vyrostkova@tuke.sk

 


KATEDRA REGIONÁLNYCH VIED A MANAŽMENTU

Vedúci katedry:

 

doc.Ing. Peter DŽUPKA, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 95
E-mail: Peter.Dzupka@tuke.sk

 

Personálne obsadenie katedry:

Profesori:

 

prof. RNDr. Oto HUDEC, CSc.
Číslo telefónu: +421 55 602 3303
Číslo faxu: +421 55 602 8046
E-mail: Oto.Hudec@tuke.sk

 

Docenti:

doc. Ing. Peter BURGER, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 33 09
E-mail: Peter.Burger@tuke.sk

 

doc.Ing. Peter DŽUPKA, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 95
E-mail: Peter.Dzupka@tuke.sk

 

doc. Ing. Matúš KUBÁK, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 96
E-mail: Matus.Kubak@tuke.sk

 

doc. Ing. Miriam ŠEBOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 97
E-mail: Miriam.Sebova@tuke.sk

 

doc. Ing. Nataša URBANČÍKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 94
E-mail: Natasa.Urbancikova@tuke.sk

 

doc. Ing. Tomáš ŽELINSKÝ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 93
E-mail: Tomas.Zelinsky@tuke.sk

 

Odborní asistenti:

Ing. Veronika ĎURICOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 93
E-mail: Veronika.Duricova@tuke.sk

 

Ing. Iveta KOROBANIČOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 96
E-mail: Iveta.Korobanicova@tuke.sk

 

Ing. JUDr. Peter NEMEC
Číslo telefónu: +421 55 602 32 93
E-mail: Peter.Nemec@tuke.sk

 

Interní doktorandi:

Ing. Veronika JURČIŠINOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 24 71
E-mail: veronika.jurcisinova@tuke.sk

 

Ing. Boris MARTON
Číslo telefónu: +421 55 602 24 71
E-mail: boris.marton@tuke.sk

 

JUDr. Ing. Peter NEMEC
Číslo telefónu: +421 55 602 32 93
E-mail: Peter.Nemec@tuke.sk

 

Ing. Simona ŠIMOVIČOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 24 71
E-mail: simona.simovicova@tuke.sk

 

Mgr. et Mgr. Veronika TÓTH (HABALOVÁ)
Číslo telefónu: +421 55 602 32 19
E-mail: veronika.toth@tuke.sk

 

Externí prednášajúci:

hosťujúci profesor Dr.h.c. Ernst Andreas ZIEGLER, Junior-Universität Wuppertal, SRN

prof. Dr. Lambert KOCH, Bergische Universität Wuppertal, Schumpeter School of Business and Economics, SRN,

Prof. Dr. Martin UZIK, Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, SRN.
 


KATEDRA BANKOVNÍCTVA A INVESTOVANIA

Vedúci katedry:

 

doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 78
E-mail: Jozef.Glova@tuke.sk
Web: www.tuke.sk/glova

 

Personálne obsadenie katedry:
 

Profesori a docenti:

prof. Ing. TomአSABOL, CSc.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 59
Číslo faxu: +421 55 602 32 58
E-mail: Tomas.Sabol@tuke.sk

 

doc. Ing. Eduard BAUMÖHL, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 77
E-mail: Eduard.Baumohl@tuke.sk

 

doc. Ing. Radoslav DELINA, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 79
Číslo faxu: +421 55 602 09 83
E-mail: Radoslav.Delina@tuke.sk

 

doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 78
E-mail: Jozef.Glova@tuke.sk
Web: www.tuke.sk/glova

 

doc. Ing. Kristína KOČIŠOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 21 57
E-mail: Kristina.Kocisova@tuke.sk

 

doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 76
E-mail: Michal.Soltes@tuke.sk

 

Odborní asistenti:

Ing. Darya DANCAKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 81
E-mail: Darya.Dancakova@tuke.sk

 

Ing. Radovan DRÁB, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 81
E-mail: Radovan.Drab@tuke.sk

 

Ing. Adriana NOVOTNÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 24 74
E-mail: Adriana.Novotna@tuke.sk

 

Ing. Ľudmila PAVLIKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 81
E-mail: Ludmila.Pavlikova@tuke.sk

 

Ing. Jakub SOPKO, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 24 41
E-mail: Jakub.Sopko@tuke.sk

 

Ing. Tomáš ŠTOFA, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 21 57
E-mail: Tomas.Stofa@tuke.sk

 

Ing. Leoš ŠAFÁR, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 24 41
E-mail: Leos.Safar@tuke.sk

 

Interní doktorandi:

Ing. Anton ČORŇÁK
Číslo telefónu: +421 55 602 32 67
E-mail: Anton.Cornak@tuke.sk

 

Ing. Tamara NAZADOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 02
E-mail: tamara.nazadova@tuke.sk

 

Ing. Ivana PRISLUPČÁKOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 02
E-mail: ivana.prislupcakova@tuke.sk

 

Ing. Andrea VARGOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 02
E-mail: andrea.vargova@tuke.sk

 


KATEDRA APLIKOVANEJ MATEMATIKY A HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY

Vedúci katedry:

 

doc. RNDr. Jozef BUCKO, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 66
Číslo faxu: 055 - 633 09 83
E-mail: Jozef.Bucko@tuke.sk

 

Personálne obsadenie katedry:
 

Docenti:

doc. RNDr. Jozef BUCKO, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 66
E-mail: Jozef.Bucko@tuke.sk

 

Odborní asistenti:

RNDr. Július CZAP, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 73
E-mail: Julius.Czap@tuke.sk

 

RNDr. Viera GAVALOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 69
E-mail: Viera.gavalova@tuke.sk

 

RNDr. Erika LIPTÁKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 74
E-mail: Erika.Liptakova@tuke.sk

 

Mgr. Alena MOJSEJOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 74
E-mail: Alena.Mojsejova@tuke.sk

 

Ing. Miroslava NYULÁSZIOVÁ, PhD.
Číslo telefónu:
E-mail: Miroslava.Nyulasziova@tuke.sk

 

Ing. Dana PAĽOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 68
E-mail: Dana.Palova@tuke.sk

 

RNDr. Libuša RÉVÉSZOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 61
E-mail: Libusa.Reveszova@tuke.sk

 

Ing. Ján ŠTOFA, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 69
E-mail: jan.stofa@tuke.sk

 

RNDr. Peter ŠUGEREK, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 73
E-mail: Peter.Sugerek@tuke.sk

 

Ing. Martin VEJAČKA, PhD.
Číslo telefónu: +421 55 602 32 68
E-mail: Martin.Vejacka@tuke.sk

 

Vedecko-technickí zamestnanci:

Ing. Michal KOČIŠ
Číslo telefónu: +421 55 602 32 60
E-mail: Michal.Kocis@tuke.sk

 

Mgr. Adela SZALAYOVÁ
Číslo telefónu: +421 55 602 33 16
E-mail: Adela.Szalayova@tuke.sk

 

Interní doktorandi:
 

Ing. Tomáš PITKA
Číslo telefónu: +421 55 602 22 39
E-mail: tomas.pitka@tuke.sk