Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vedenie fakulty

Dekan Ekonomickej fakulty TU v Košiciach:
doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD.
Číslo telefónu:
+421 55 602 3275
E-mail: Michal.Soltes@tuke.sk

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium:
doc. Ing. Rajmund MIRDALA, PhD.,
Číslo telefónu:
+421 55 602 3290
Číslo faxu:
+421 55 602 8046
E-mail: Rajmund.Mirdala@tuke.sk

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť:
RNDr. Libuša RÉVÉSZOVÁ, PhD.
Číslo telefónu:
+421 55 602 3261
Číslo faxu:
+421 55 602 8046
E-mail: Libusa.Reveszova@tuke.sk

Prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj:
doc. Ing. MVDr. Ján BULECA, PhD.
Číslo telefónu:
+421 55 602 2141
Číslo faxu:
+421 55 602 8046
E-mail: Jan.Buleca@tuke.sk

Tajomníčka:
Ing. Lenka VEJAČKOVÁ
Číslo telefónu:
+421 55 602 32 71
Číslo faxu:
+421 55 602 80 46
E-mail: Lenka.Vejackova@tuke.sk

Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE:
doc. Ing. Anna BÁNOCIOVÁ, PhD.
Číslo telefónu:
+421 55 602 3285
E-mail: Anna.Banociova@tuke.sk