PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vedecká rada Ekonomickej fakulty TUKE

Display portlet menu

Vedecká rada Ekonomickej fakulty TUKE

Zoznam členov Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (funkčné obdobie 2023 - 2027)

 

Predseda vedeckej rady:

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.

 

Podpredseda vedeckej rady:

doc. Ing. Peter Džupka, PhD.

 

Interní členovia:

doc. Ing. Alena Andrejovská, PhD.
doc. Ing. Anna Bánociová, PhD.
doc. RNDr. Jozef Bucko, PhD.
doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.
prof. Ing. Radoslav Delina, PhD.
doc. Ing. Júlia Ďurčová, PhD.
doc. Ing. Jozef Glova, PhD.
prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD.
doc. Ing. Matúš Kubák, PhD.
doc. Ing. Lenka Maličká, PhD.
prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.
doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.
doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.
doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.

Externí členovia:

Ing. Ladislav Drabik, PhD. MBA, Kolonial Košice, a.s.
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
prof. Martin Kahanec, PhD., School of Public Policy, Central European University v Budapešti, Maďarsko
prof. Ing. Peter Krištofík, PhD., Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita v Ostrave, Česká republika
prof. Ing. Emília Zimková, PhD., Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD., Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
doc. Ing. Pavel Tuleja, PhD., Obchodně-podnikatelská fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika