PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vyhlásenie dekanského voľna

Display portlet menu
Späť na novinky

Vyhlásenie dekanského voľna

Pre študentov

Vyhlásenie dekanského voľna

Dekan EkF TUKE oznamuje vyučujúcim a študentom denného štúdia Ekonomickej fakulty TUKE v študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie a v študijnom programe ekonomika a manažment verejnej správy, že udeľuje dekanské voľno dňa: 31. 10. 2019 (štvrtok).