MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Back to news

TAX ADVISERS AWARD 2019

News

TAX ADVISERS AWARD 2019 oceňovalo študentov ekonomických a právnických fakúlt

Dňa 20.11.2019 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení, ktorého sa zúčastnili absolventi našej fakulty Ing. Barbora Liptáková (školiteľka: doc. Ing. Alena Andrejovská, PhD.) a Mgr. Bc. Filip Balla (školiteľka: doc. Ing. Anna Bánociová, PhD.).

TAX ADVISERS AWARD 2019 je ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe v záverečných prácach študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Nominovaní boli študenti katedier ekonomických a právnických fakúlt slovenských univerzít. Celkovo bolo Slovenskou komorou daňových poradcov ocenených 13 záverečných prác zo siedmich fakúlt. Daňoví poradcovia pritom posudzovali záverečné práce z pohľadu prípadného rozporu s etickým kódexom daňového poradcu. Záujmom SKDP podľa slov členky prezídia a gestorky TAA Ing. Dany Droppovej, PhD., bolo prepojenie praxe a školského systému. Cieľom podujatia TAA bolo predstaviť odbornej verejnosti zaujímavé záverečné práce študentov vysokých škôl ekonomického a právnického zamerania, propagáciou výsledkov záverečných prác medzi daňovými poradcami a členmi SKDP.