MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Na Ekonomickej fakulte sme odštartovali ďalší inovatívny projekt - I-CARE-SMART pomôže zlepšiť život seniorov

Display portlet menu
Back to news

Na Ekonomickej fakulte sme odštartovali ďalší inovatívny projekt - I-CARE-SMART pomôže zlepšiť život seniorov

News

Téma demografického vývoja smerujúceho k tzv. „starnutiu populácie“ a teda zvyšujúcemu podiel starších občanov, sa v posledných rokoch stala jednou z kľúčových spoločenských výziev. A musíme povedať, že oprávnene. Potreba zmien s cieľom umožniť aktívne starnutie, zlepšujúce životné podmienky obyvateľov a zároveň umožňujúce ich aktívne zapojenie na trhu práce aj vo vyššom veku, je jedným z najdôležitejších problémov vo vývoji členských štátov Európskej únie.

Medzinárodný projekt „Inovatívny ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o starších ľudí“ (z angl. Innovation Ecosystem for Smart Elderly Care) je súčasťou trendu vytvárania podpory pre starších ľudí. Cieľom projektu je vytvorenie a posilnenie spolupráce s organizáciami, ktoré sú schopne poskytnúť najmodernejšie technológie v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti pre starších.

I-CARE SMART je spolufinancovaný z programu Interreg Central Europe a prebieha od 1. mája 2019 do apríla 2022. Projekt sa pripravuje v spolupráci s regionálnymi inštitúciami zodpovednými za implementáciu aktívnych opatrení sociálnej politiky a podporu starších ľudí, projekt reaguje na výzvy regiónu týkajúce sa starnúceho obyvateľstva a nedostatočného zabezpečenia starších občanov.

Úvodné stretnutie projektu za účasti 13 partnerov reprezentujúcich 7 krajín EÚ sa uskutočnilo v dňoch 27. - 28. júna 2019 v Budapešti (Maďarsko), nasledované stretnutím tematických skupín v Grazi v dňoch 18. - 19. septembra, v rámci ktorého boli diskutované jednotlivé hlavné témy, na ktoré sa projekt zameriava a to:

  • Zapojenie seniorov v rámci procesu vytvárania a implementácie inovácií,
  • Spolupráca súkromných spoločností v rámci procesu vytvárania a implementácie inovácií,
  • Vývoj a testovanie nástroj participatívneho vytvárania inovácií.

I-CARE-SMART si dáva za cieľ vytvorenie nových foriem a posilnenie aktuálnych foriem spolupráce medzi verejnými orgánmi, univerzitami, podnikmi a opatrovateľmi. Projekt prispeje k vývoju účinných riešení reagujúcich na neuspokojené potreby starších ľudí v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Starší ľudia sú často tiež osamelí a zdravotne postihnutí a potrebujú špecializovanú podporu. Existujúce riešenia, ako je elektronická výmena údajov o pacientovi, elektronické zdravotníctvo, náramky na monitorovanie života, snímače pádu a lekárske vybavenie, neumožňujú úplné zlepšenie kvality života starších ľudí a uspokojenie všetkých ich zdravotných potrieb. Preto je veľmi dôležité prispôsobiť ponuku služieb pre seniorov. Partneri projektu a zainteresované strany posúdia uskutočniteľnosť nových riešení a navrhnú opatrenia na ich implementáciu prostredníctvom systému sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Účastníci projektu budú spolupracovať v regionálnych skupinách zainteresovaných strán a budú sa zúčastňovať študijných návštev s cieľom výmeny skúseností a získania dobrých postupov v oblasti starostlivosti o starších.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.interreg-central.eu/I-CARE-SMART

A nájdete nás aj na Facebooku https://www.facebook.com/icare.smart.ue/