MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Ekonomická fakulta prispieva k prechodu na obehovú ekonomiku

Display portlet menu
Back to news

Ekonomická fakulta prispieva k prechodu na obehovú ekonomiku

News

Ekonomická fakulta prispieva k prechodu na obehovú ekonomiku

Dňa 20.9.2021 sa na Spojenej škole Opatovská v Košiciach konalo slávnostné podpísanie manifestu 10 kľúčových zásad pre prechod na obehovú ekonomiku v Košickom kraji. Manifest na tomto podujatí, okrem členov tohto projektu - Ekonomickej fakulty TUKE a Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, podpísali aj ďalší signatári - Košický samosprávny kraj, Priatelia Zeme a tri stredné školy z košického kraja. Tieto školy sú zároveň súčasťou pilotných aktivít projektu CITYCIRCLE, v rámci ktorých dôjde k meraniu a analýze kuchynského odpadu zo školských jedální a tried školy. Pri príležitosti podpísania manifestu boli 2 školám, konkrétne Spojenej škole Opatovská v Košiciach a Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, odovzdané koše na separáciu odpadov v 4 kategóriách (papier, plasty, sklo a bioodpad). Tretej Strednej priemyselnej škole technickej zo Spišskej Novej Vsi bol odovzdaný elektrický kompostér.

Za Ekonomickú fakultu sa podujatia zúčastnil jej dekan doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., ktorý predniesol aj krátky príhovor na tému dôležitosti separácie odpadov a pochválil jednotlivé školy za odvahu a ochotu spolupracovať na projektoch významných pre budúcnosť Zeme a pre ďalšie generácie. Po príhovore a slávnostnom podpísaní manifestu sa zástupcovia jednotlivých partnerských organizácií premiestnili do novej školskej záhrady, kde dekan spolu s predsedom KSK Rastislavom Trnkom a riaditeľkou Spojenej školy Opatovská pani PaedDr. Máriou Čabalovou spoločnými silami zasadili prvý strom.

Súčasťou podujatia bol aj „Enviro deň“ pre deti zo Spojenej školy Opatovská. V spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme mali žiaci možnosť dozvedieť sa novinky z nakladania s odpadmi, sveta kompostovania, boli im predvedené vermikompostéry na kompostovanie domáceho odpadu a mohli si aj precvičiť separáciu odpadov. Zároveň mali žiaci v jednotlivých triedach prednášky na rôzne témy enviromentálneho charakteru.

Uvedené aktivity sú súčasťou medzinárodného projektu CITYCIRCLE, podporeného programom Interreg CENTRAL EUROPE, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ (ERDF). Ekonomická fakulta TUKE je koordinátorom medzinárodného konzorcia.