Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

o nás

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach už viac ako 25 rokov poskytuje vzdelanie v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie a v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj. Jej absolventi prispievajú k profesionalizácii finančného a bankového sektora ako aj verejnej správy na Slovensku. Poslaním fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie v oblasti ekonomických vied, prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu.

Ekonomická fakulta sa snaží byť vyhľadávanou fakultou, ktorá vzdeláva v duchu demokracie a humanizmu, vedie študentov k tolerancii a k schopnosti kritického a tvorivého myslenia, vytvára podmienky pre slobodné vedecké bádanie a šírenie poznatkov, systematicky sa zapája do medzinárodnej spolupráce. Na fakulte v súčasnosti študuje viac ako 1000 študentov v dennej a externej forme.

Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov. Po absolvovaní troch/štyroch rokov bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť získať titul bakalár (Bc.) alebo absolvovaním dvojročného/trojročného inžinierskeho štúdia získať titul inžinier (Ing.). V treťom stupni fakulta poskytuje doktorandské štúdium v odbore Financie, v študijnom programe financie a v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj v študijnom programe priestorová a regionálna ekonómia. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach je známa ako progresívna fakulta s dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, so širokou ponukou mobilít pre študentov a orientáciou na cudzie jazyky.

 

Ekonomicka_fakulta_foto