Science and Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Vedecko výskumné oblasti na EkF TUKE

Display portlet menu

Vedecko výskumné oblasti na EkF TUKE

 1. Financie, bankovníctvo a investovanie
  • analýza finančných trhov v SR a návrh stratégie rastu efektívnosti alokácie finančných zdrojov ekonomických subjektov,
  • analýza finančného postavenia slovenských podnikov, úlohy a problémy finančného riadenia a investovania,
  • rozvoj finančnej a účtovnej teórie a ich aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska,
  • ekonomické a finančné predpoklady fungovania samosprávy obcí a VÚC;
 2. Hospodárska informatika
  • metodológia a modelovanie ekonomických procesov,
  • hodnotenie ekonomických, organizačných/manažérskych a sociálnych aspektov informačných a komunikačných technológií,
  • kultúra sieťovej a informačnej bezpečnosti,
  • informačná spoločnosť - trendy, ekonomické a sociálne aspekty, socio-ekonomické hodnotenie IKT aplikácií,
  • znalostná ekonomika - trendy, stratégie, indikátory rozvoja;
 3. Verejná správa a regionálny rozvoj
  • rozhodovacie procesy v manažmente verejnej správy a ich podpora (aj e-government)
  • vplyv globalizácie na objem, štruktúru a efektívnosť verejných financií a ich dopad na regionálny rozvoj v SR
  • podmienky, predpoklady a stratégia regionálneho rozvoja v SR;
 4. Ekonomika zdravotníctva
  • makroekonomická a mikroekonomická analýza trhu zdravotnej starostlivosti,
  • ekonomická efektívnosť zdravotného systému,
  • zdravotná a sociálna politika na Slovensku,
  • viacdimenzionálna analýza zdravotného stavu obyvateľov marginalizovaných a segregovaných komunít,
  • analýza zdravotného správania sa obyvateľov marginalizovaných a segregovaných komunít a jeho vplyv na zdravie populácie SR,
  • ekonomická kvantifikácia účinnosti a efektívnosti prevenčných programov v skúmaných lokalitách SR,
  • komplexná analýza stavu a vývoja strednej dĺžky života obyvateľov na Slovensku a v zahraničí a jej determinantov,
  • vedecká extrakcia príčin úmrtí a skupín príčin úmrtí a kvantifikácia ich vplyvu na vývoj strednej dĺžky života populácie SR, tvorba prognózovateľnej plaformy,
  • mortalita v regiónoch SR a jej socio-ekonomické determinanty,
  • starnutie populácie SR a jej vplyv na zdravotnú a sociálnu politiku SR,
  • informačno-komunikačné technológie v zdravotníctve,
  • zdravotnícke technológie a ekonomické aspekty ich využívania na Slovensku,
  • strategické riadenie v zdravotnom systéme SR,
  • vývoj koncepcií ekonomických metrík pre strategický rámec slovenského zdravotníctva,
  • dlhodobá zdravotná starostlivosť a sociálna politika.