Studies

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Informácie k štátnym záverečným skúškam a k záverečným prácam na EkF TUKE

Display portlet menu

Informácie k štátnym záverečným skúškam a k záverečným prácam na EkF TUKE pre akademický rok 2019/2020

Užitočné informácie

Informácie pre I. stupeň - Bc.

Informácie pre II. stupeň - Ing.


Čas, vyhradený pre príjem licenčných zmlúv (LZ) a vydávanie potvrdení o odovzdaní LZ v Univerzitnej knižnici TUKE je pre jednotlivé stupne štúdia nasledovný:

  • bakalárske záverečné práce (BP) v období od 3.6.2020 do 5.6.2020 (3 pracovné dni). BP môžete odovzdať skôr, avšak práce s neskorším dátumom na licenčnej zmluve nebudú akceptované pre riadny termín štátnych záverečných skúšok.
    • Dátum odovzdania dvoch tlačených exemplárov bakalárskej záverečnej práce vedúcemu je najneskôr 5.6.2020 do 13:00.
  • diplomové záverečné práce (DP) v období od 5.5.2020 do 7.5.2020 (3 pracovné dni). DP môžete odovzdať skôr, avšak práce s neskorším dátumom na licenčnej zmluve nebudú akceptované pre riadny termín štátnych záverečných skúšok.
    • Dátum odovzdania dvoch tlačených exemplárov diplomovej záverečnej práce vedúcemu je najneskôr 7.5.2020 do 13:00.

Dôležité ! 

  • Každý študent, ktorý bude mať splnené študijné povinnosti a odovzdá záverečnú prácu v riadnom termíne, bude automaticky zaradený na riadny termín štátnych záverečných skúšok. Ak písomne nepožiada o náhradný termín, riadny termín mu prepadne. Aj v prípade opravného termínu je potrebné podať písomnú žiadosť na študijnom oddelení.
  • Posudzovanie plagiátorstva bakalárskych a diplomových prác na EkF TUKE. Bakalárska a diplomová práca má prinášať aj nové, pôvodné poznatky a pohľady založené na vlastnej tvorivosti. Študent preukazuje zvládnutie vedomostí vo svojom študijnom odbore, čítať celý článok


Informácie k záverečným prácam