Studies

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Organizácia štúdia v akademickom roku

Display portlet menu

Organizácia štúdia v akademickom roku

  • Harmonogram bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdiana EkF TUKE v akademickom roku 2019/2020
  • Rozvrhy denného štúdia podľa ročníkov, študijných programov a študijných skupín na zimný semester ak. roka 2019/2020: [ROZVRHY A SKUPINY]
  • Rozvrhy externého štúdia dostupné na LMS Moodle


Akademický rok 2019/2020 začína 01. 09. 2019 a končí 31. 08. 2020.
Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020: 23. 09. 2019 o 11:00 hod. v Aule Maxima TUKE.

 

ZÁPISY na štúdium v akademickom roku 2019/2020


Zápisy pre študentov dennej formy štúdia:

1.    ročník/ I. stupeň 02. 09. 2019   09:00 hod. v ZP2  – prezenčný zápis
2.    ročník/ I. stupeň 04. – 09.  09. 2019 v systéme MAIS – elektronický zápis
3.    ročník/ I. stupeň 04. – 09.  09. 2019 v systéme MAIS – elektronický zápis
1.    ročník/II. stupeň 04. – 09.  09. 2019 v systéme MAIS – elektronický zápis
2.    ročník/II. stupeň 04. – 09.  09. 2019 v systéme MAIS – elektronický zápis

 

Potvrdenia o návšteve školy, ktoré si vytlačí každý študent individuálne, potvrdzuje študijné oddelenie od 04. 09. 2019.

Zápisy pre študentov externej formy štúdia:

2.    ročník/ I. stupeň 04. – 09.  09. 2019 v systéme MAIS – elektronický zápis
3.    ročník/ I. stupeň 04. – 09.  09. 2019 v systéme MAIS – elektronický zápis
4.    ročník/ I. stupeň 04. – 09.  09. 2019 v systéme MAIS – elektronický zápis
2.    ročník/II. stupeň 04. – 09.  09. 2019 v systéme MAIS – elektronický zápis
3.    ročník/II. stupeň 04. – 09.  09. 2019 v systéme MAIS – elektronický zápis

 

ZIMNÝ SEMESTER


Výučba:   23. 09. 2019 – 20. 12. 2019
Sprístupnenie kurzov pre externú formu štúdia: 30. 09. 2019
Štátne sviatky: 01. 11. 2019 – piatok
Imatrikulácia, ples: november 2019
Zimné prázdniny: 21. 12. 2019 – 01. 01. 2020
Zápočty z predmetov končiacich skúškou je možné získať do konca druhého týždňa skúšobného obdobia.
Skúšobné obdobie: 02. 01. 2020 – 15. 02. 2020
Uzávierka ZS v MAISe (ukončené hodnotenie ZS): 19. 02. 2020

     
 

LETNÝ SEMESTER


Výučba (1. a 2.roč./I. st., 1.roč./II. st.):   17. 02. 2020 – 16. 05. 2020
Výučba (3. roč./ I. st.):   17. 02. 2020 – 02. 05. 2020
Výučba (2. roč./II. st.): 17. 02. 2020 – 28. 03. 2020
Sprístupnenie kurzov pre externú formu štúdia:   24. 02. 2020
Štátne sviatky:

10. 04. 2020 – piatok  

13. 04. 2020 – pondelok

01. 05. 2020 – piatok

08. 05. 2020 – piatok

(07. 05. 2020 – štvrtok  –  výučba ako v piatok)

Skúšobné obdobie (1. a 2. roč./I. st., 1. roč./II. st.): 18. 05. 2020 – 04. 07. 2020
Zápočty z predmetov končiacich skúškou je možné získať do konca druhého týždňa skúšobného obdobia.
Skúšobné obdobie (3. roč./ I. st.): 04. 05. 2020 – 05. 06. 2020
Skúšobné obdobie (2. roč./II. st.): 30. 03. 2020 – 02. 05. 2020
Uzávierka ZS v MAISe (ukončené hodnotenie LS, za ak. rok):   08. 07. 2020
Letné prázdniny: 06. 07. 2020 – 31. 08. 2020


 

KONČIACE ROČNÍKY


 I. stupeň - bakalársky

Skúšobné obdobie pre študentov,
ktorí absolvujú štátnu skúšku v riadnom termíne: 
04. 05. 2020 – 05. 06. 2020
Termín odovzdania bakalárskej práce (riadny termín): 05. 06. 2020
Štátna skúška v bakalárskom stupni (riadny termín): 22. 06. 2020 – 26. 06. 2020
Odovzdanie bakalárskych diplomov/promócie: 09. 07. 2020
Termín odovzdania bak. práce v náhradnom termíne: 07. 08. 2020
Štátna skúška v bakalárskom stupni (náhradný termín): 25. 08. 2020 – 26. 08. 2020

 

 II. stupeň - inžiniersky

Skúšobné obdobie pre študentov,
ktorí absolvujú štátnu skúšku v riadnom termíne: 
30. 03. 2020 – 02. 05. 2020
Termín odovzdania diplomovej práce (riadny termín): 07. 05. 2020
Štátne skúšky v inžinierskom stupni (riadny termín): 25. 05. 2020 – 29. 05. 2020
Promócie: 19.06. 2020
Termín odovzdania dipl. práce v náhradnom termíne: 07. 08. 2020
Štátna skúška v inžinierskom stupni (náhradný termín): 25. 08. 2020 – 26. 08. 2020

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY


Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň: 30. 04. 2020
Prijímacia skúška na bakalársky stupeň:     09. 06. 2020 (utorok)
Termín podania prihlášky na inžiniersky stupeň: 01. 07. 2020

 

HARMONOGRAM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020


Zápis do 1. ročníka 20. 08. 2019
Vypracovanie individuálnych študijných a vedeckých programov doktorandov 16. 09. 2019
Schválenie individuálnych študijných a vedeckých programov doktorandov   23. 09. 2019
Zápis predmetov v MAIS            16. – 20. 09. 2019
Vypísanie termínov konzultácií k jednotlivým predmetom  
  • zimný semester
20. 09. 2019
  • letný semester 
10. 02. 2020
Termín odovzdania písomnej práce k dizertačnej skúške  31.01.2020
Termín dizertačnej skúšky 25.02.2020
Termín katedrovej obhajoby dizertačnej práce  marec 2020
Vypísanie tém diz. prác pre ak. r. 2020/2021 a ich schválenie odborovou komisiou 14. 03. 2020
Vyhlásenie prijímacieho konania pre ak. rok 2020/2021 02. 04. 2020
Termín podania žiadosti o obhajobu dizertačnej práce 30. 04. 2020
Odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre ak. r. 2020/2021 03. 06. 2020
Termín prijímacej skúšky pre ak. r. 2020/2021 26. 06. 2020
Termín obhajoby dizertačnej práce 01. – 02. 07. 2020
Termín podania žiadosti o obhajobu dizertačnej práce 30. 06. 2020
Termín obhajoby dizertačnej práce v náhradnom termíne august 2020
Ročné hodnotenie doktorandov 08. 09. 2020