PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vyhlásenie dekanského voľna

Display portlet menu
Späť na novinky

Vyhlásenie dekanského voľna

Pre študentov

Dekan Ekonomickej fakulty TUKE oznamuje vyučujúcim a študentom denného štúdia Ekonomickej fakulty TUKE  v študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie  a v študijnom programe ekonomika a manažment verejnej správy, že udeľuje dekanské voľno dňa: 18.11.2019 (pondelok) od 13.00 hod.