EkF TU Ko?ice Workshop: Veda a výskum na EkF TUKE 04.06.2019
Pozývam Vás všetkých na workshop "Veda a výskum na Ekonomickej fakulte TUKE", ktorý sa bude konať dna 05. júna 2019 (streda) o 13:00 v zasadacej miestnosti fakulty. Hlavnou myšlienkou prvého tohtoročného worskhopu je prezentácia nových projektových zámerov a projektov riešiteľských kolektívov etablovaných na našej fakulte. Workshop má ambíciu osloviť všetkých členov Ekonomickej fakulty TUKE, nakoľko vedátorské bádanie spríjemňuje úsilie o odborný rast formou vytvárania priestoru pre plnenie očakávaní v oblasti publikačnej činnosti, prispieva k nadväzovaniu a posilňovaniu medzikatedrovej ci širšej spolupráce (nielen pri vedecko-výskumných, ale aj vzdelávacích projektoch), vnáša interdisciplinárne prvky do nášho výskumu a tým v konečnom dôsledku obohacuje a prehlbuje poznatky, ktoré môžeme ďalej sprostredkovať študentom Ekonomickej fakulty TUKE. Program workshopu [download]

...späť