EkF TU Ko?ice 19. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti daní 30.05.2019
Slovenská komora daňových poradcov, regionálna kancelária Košice, usporiadala v tomto akademickom roku už 19. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti daní. Do súťaže boli zaradené diplomové práce z Podnikovo hospodárskej fakulty EU Košice, z Právnickej fakulty UPJŠ Košice a z Ekonomickej fakulty TUKE. Prvé miesto získala študentka z EkF TUKE Bc. Barbora Liptáková s témou: Daňové úniky na DPH v krajinách EÚ, pod vedením doc. Ing. Aleny Andrejovskej, PhD. Gratulujeme! [download]

...späť