EkF TU Ko?ice Pani Christina Wassenaar na EkF TUKE 14.05.2019
V rámci série prednášok učiteľských mobilít programu Erasmus+ vystúpi na pôde Ekonomickej fakulty Assist. Prof. Christina Wassenaar (University of South Alabama, Mitchel College of Business, USA) s príspevkom na tému „Can Leadership be Shared? Implications for Research & Practice“. Stretnutie sa uskutoční dňa 16.05.2019 (Štv) o 11,00 hod. v zasadačke EkF č. d. 218 (2. poschodie, EkF, Němcovej 32, Košice). Tešíme sa na spoločné stretnutie.

...späť