EkF TU Ko?ice Výsledky volieb kandidáta na dekana EkF TUKE 18.01.2019
AS EkF TUKE, na svojom zasadnutí 15. januára 2019, zvolil za kandidáta na dekana EkF TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD., na funkčné obdobie 1. 4. 2019 - 31. 3. 2023 . Viac informácií: [link]

...späť