EkF TU Ko?ice Projekt InnoSchool na EkF TUKE 14.01.2019
Ekonomická fakulta TUKE participuje na riešení medzinárodného projektu InnoSchool, ktorý pre stredoškolákov vyvíja digitálnu edukačnú hru v oblasti sociálnych inovácií a sociálneho podnikania. Viac informácií: [download]

...späť