EkF TU Ko?ice Zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE 02.01.2019
Akademický senát EkF TUKE zvoláva na 8. januára 2019, o 9:30 hod., do posluchárne ZP2 zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]

...späť