EkF TU Ko?ice Lynx podporuje talenty 09.07.2018
EkF TUKE spolupracuje so spoločnosťou Lynx, s.r.o. aj v rámci programu "Lynx podporuje talenty". V tomto ak. roku to bola súťaž dizertačných prác končiacich doktorandov EkF TUKE. Najlepšiu prácu: Oceňovanie podnikov s dôrazom na identifikáciu hodnoty nehmotných aktív, Ing. Silvie Mrázkovej, vybrala komisia spoločnosti Lynx, s.r.o., bola ocenená zaujímavou cenou.

...späť