EkF TU Ko?ice Central European Conference in Finance and Economics 2018 03.09.2018
Tretia medzinárodná vedecká konferencia „Central European Conference in Finance and Economics“ CEFE 2018 sa uskutoční v dňoch 4.- 6. 9. 2018. Výskumným pracovníkom, akademikom, praktikom a odborníkom z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík poskytne priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra teoretických a praktických problémov, súčasných trendov a budúcich výziev v procese ekonomického vývoja krajín Európskej únie. Viac informácií: [link]

...späť