EkF TU Ko?ice Ekonóm U.S. Nuclear Regulatory Commission, Michael Dusaniwskyj v Košiciach 07.10.2019
V rámci Fulbright Specialists Program Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike, bude na pôde Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v čase 02.10.2019-30.10.2019 prednášať Michael Dusaniwskyj, ekonóm U.S. Nuclear Regulatory Commission. Dňa 10.10.2019 (Štv.) o 10,50 hod. v posluchárni ZP2 vystúpi s prednáškou na tému „Why Nuclear Power“. Na prednáške ste všetci srdečne vítaní.
EkF TU Ko?ice Prof. Dr. Dr. h. c. Lambert T. Koch, & Prof. Dr. h. c. Ernst-Andreas Ziegler na EkF TUKE 27.09.2019
V dňoch 1.- 3. októbra 2019 budú na pôde EkF prednášať naši nemeckí kolegovia z Bergische Universität Wuppertal, rektor Univ. - Prof. Dr. Dr. h. c. Lambert T. Koch, a Prof. Dr. h. c. Ernst-Andreas Ziegler v rámci predmetu „Ökonomie der Aufmerksamkeit“. Prednášky sa uskutočnia v zasadačke č. 218 (2. poschodie, EkF, Němcovej 32) podľa nasledujúceho harmonogramu: 01.10.2019 (Ut):10,00 hod. – 11,30 hod. 13,00 hod. – 15.00 hod. 02.10.2019 (Str): 08,00 hod. – 09,40 hod. 03.10.2019 (Štv): 08,30 hod. – 10,30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní!
EkF TU Ko?ice Pán Mikuláš Dzurinda na EkF TUKE 24.09.2019
Pozývame Vás na septembrové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať vo štvrtok, 3. októbra 2019, o 13:30 hod., v posluchárni P24 (na prízemí v B-bloku hlavnej budovy TUKE). Na pôde KEF vystúpi pán Mikuláš Dzurinda (bývalý predseda vlády SR) s prednáškou na tému "Federálna únia: vízia pre preklenutie rozdielov v EU?". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Zelení inovátori zavítali do Košíc! 17.08.2019
Aj tento rok európske združenie EIT Climate organizuje unikátnu letnú školu Journey (v preklade cesta) zameranú na klimatické zmeny. Letná škola začala v júli v Lisabone, odtiaľ sa študenti presunuli do Košíc a svoju cestu ukončia v Hamburgu. Viac informácií na https://journey.climate-kic.org/ alebo: [download]
EkF TU Ko?ice Projekt RECORD na EkF TUKE 31.07.2019
Ekonomická fakulta TUKE participuje na riešení medzinárodného projektu RECORD, ktorého cieľom je podporiť konkurencieschopnosť a inovačný potenciál malých a stredných podnikov v železničnom sektore. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice LYNX podporuje talenty 2019 20.06.2019
EkF TUKE spolupracuje so spoločnosťou LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, v rámci programu "LYNX podporuje talenty". V tomto akademickom roku prebehla súťaž o najlepšiu diplomovú prácu. Komisia spoločnosti LYNX ocenila hodnotnou cenou prácu Ing. Daniela Kokoruďu: OPTIMALIZÁCIA INTERNÉHO FINANČNÉHO REPORTINGU V KORPORÁTNEJ SFÉRE S VYUŽITÍM PROSTRIEDKOV AUTOMATIZÁCIE, ktorú vypracoval pod vedením RNDr. Júliusa Czapa, PhD.
EkF TU Ko?ice Vyhlásenie AS EkF TUKE 19.06.2019
AS EkF TUKE na svojom riadnom zasadnutí dňa 18. 6. 2019 prijal vyhlásenie: [link]
EkF TU Ko?ice Pán Svatopluk Kapounek na EkF TUKE 17.06.2019
Pozývame Vás na júnové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať vo štvrtok, 20. júna 2019, o 9:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty na 2. poschodí. Na pôde KEF vystúpi pán Svatopluk Kapounek - prodekan pre vedu na Provozně-ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity v Brne, s prednáškou na tému "Cryptocurrency Market Efficiency: Evidence from Time-Frequency Analysis". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Workshop: Veda a výskum na EkF TUKE 04.06.2019
Pozývam Vás všetkých na workshop "Veda a výskum na Ekonomickej fakulte TUKE", ktorý sa bude konať dna 05. júna 2019 (streda) o 13:00 v zasadacej miestnosti fakulty. Hlavnou myšlienkou prvého tohtoročného worskhopu je prezentácia nových projektových zámerov a projektov riešiteľských kolektívov etablovaných na našej fakulte. Workshop má ambíciu osloviť všetkých členov Ekonomickej fakulty TUKE, nakoľko vedátorské bádanie spríjemňuje úsilie o odborný rast formou vytvárania priestoru pre plnenie očakávaní v oblasti publikačnej činnosti, prispieva k nadväzovaniu a posilňovaniu medzikatedrovej ci širšej spolupráce (nielen pri vedecko-výskumných, ale aj vzdelávacích projektoch), vnáša interdisciplinárne prvky do nášho výskumu a tým v konečnom dôsledku obohacuje a prehlbuje poznatky, ktoré môžeme ďalej sprostredkovať študentom Ekonomickej fakulty TUKE. Program workshopu [download]
EkF TU Ko?ice 19. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti daní 30.05.2019
Slovenská komora daňových poradcov, regionálna kancelária Košice, usporiadala v tomto akademickom roku už 19. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti daní. Do súťaže boli zaradené diplomové práce z Podnikovo hospodárskej fakulty EU Košice, z Právnickej fakulty UPJŠ Košice a z Ekonomickej fakulty TUKE. Prvé miesto získala študentka z EkF TUKE Bc. Barbora Liptáková s témou: Daňové úniky na DPH v krajinách EÚ, pod vedením doc. Ing. Aleny Andrejovskej, PhD. Gratulujeme! [download]
EkF TU Ko?ice Pani Christina Wassenaar na EkF TUKE 14.05.2019
V rámci série prednášok učiteľských mobilít programu Erasmus+ vystúpi na pôde Ekonomickej fakulty Assist. Prof. Christina Wassenaar (University of South Alabama, Mitchel College of Business, USA) s príspevkom na tému „Can Leadership be Shared? Implications for Research & Practice“. Stretnutie sa uskutoční dňa 16.05.2019 (Štv) o 11,00 hod. v zasadačke EkF č. d. 218 (2. poschodie, EkF, Němcovej 32, Košice). Tešíme sa na spoločné stretnutie.
EkF TU Ko?ice Deň Európy 29.04.2019
Dňa 3.mája 2019 sa bude konať v Košiciach Deň Európy. Súčasťou bude moderovaná apolitická diskusia so zástupcami kancelárie Európskeho parlamentu o potrebe zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu. Diskutovať môžete dopoludnia 3.5.2019, od 10:00, v Univerzitnej knižnici TUKE. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Central European Conference in Regional Science (CERS) 2019 26.04.2019
Pozývame vás na Central European Conference in Regional Science (CERS) 2019. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Prof. Toshihiro UCHIDA in Kosice 24.04.2019
We invite you to a series of meetings with Prof. Dr. Toshihiro Uchida from the Chukyo University in Nagoya, Japan. On April 29th, 2019 (Mon) at 15,10 (3,10 p. m.) there will be a lecture focused on "Voluntary Environmental Behaviors" in the lecture room ZP2 (2nd floor, Němcovej 7). On May 2nd, 2019 (Thu) at 11.00 a. m. in the Meeting Room No. 218 (2nd floor, Němcovej 32) a seminar will he held on „Intersection of Environmental & Behavioral Economics“. You are all warmly welcome. [download]
EkF TU Ko?ice Prof. Kenji KONDO in Slovakia 24.04.2019
In the framework of the Erasmus+ Exchange Program, Prof. Kenji Kondo from the Chukyo University in Nagoya, Japan, will come to Slovakia. During his visit to EkF TUKE, the following meetings will take place: On May 3rd, 2019 (Fri) at 10 a. m.: Lecture on "Japan, Nagoya & Foreign Workers" in the Meeting Room no. 218 (2nd floor, Němcová 32). On May 6th, 2019 (Mon) at 11.00 a. m.: Seminar on "Tourism, Capital-Labor Inflow & Regional Development" in the Meeting Room no. 218 (2nd floor, Němcová 32). We are looking forward to meet you soon. [download]
EkF TU Ko?ice Pán Juraj Sipko na EkF TUKE 24.04.2019
Pozývame Vás na verejnú odbornú prednášku prof. Ing. Juraja SIPKA, PhD., MBA.,riaditeľa Ekonomického ústavu SAV, člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, na tému: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť Európskej menovej únie. Prednáška sa uskutoční 25. apríla 2019, o 13:30 hod., v zasadačke EkF na 2. poschodí, č.d. 218, (Nemcovej 32, Košice). Všetci ste srdečne pozvaní! [download]
EkF TU Ko?ice Internatonal conference on CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 01.04.2019
V dňoch 5. - 6. 9. 2019 sa v rámci projektu Cabcin, na Wroclaw University of Science and Technology, uskutoční medzinárodná konferencia CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Medzinárodný seminár Evidence-based planning across the Danube Region 21.03.2019
Pozývame Vás na medzinárodný seminár "Evidence-based planning across the Danube Region", ktorý sa uskutoční dňa 26.03.2019 v Košiciach. Viac informácii: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Kimiyoshi Kamada na EkF TUKE 16.03.2019
Dňa 19. marca 2019 na pôde EkF TUKE vystúpi prof. Kimiyoshi KAMADA z Chokyo University, School of Economics v Nagoyi, Japonsko, s prednáškou na tému: „The Effect of Public Pensions on Residential Choice and Welfare in the Family“. Prednáška sa uskutoční v miestnosti č. 218 (2. poschodie, Němcovej 32, Košice). Všetci ste srdečne vítaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Súťaž o najlepšiu semestrálku 07.03.2019
Pozývame Vás na "Súťaž o najlepšiu semestrálku", ktorá sa uskutoční v utorok 12.03.2019, o 13:30 v priestoroch kongresového centra TUKE, v hlavnej budove TUKE, Letná 9 (prízemie vpravo – v minulosti tam bola knižnica). Máme 10 súťažných tímov a o víťazovi môžete rozhodnúť aj Vy svojím hlasom. Tešíme sa na Vás. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Eurofondue 2019 06.03.2019
6. ročník súťaže Eurofondue má svojich víťazov! Do Štrasburgu pocestujú študenti zo SOŠ Ostrovského, ktorí vyhrali s projektom Parahokej - Hýbať sa môže každý! Víťazom srdečne blahoželáme!
EkF TU Ko?ice Pán Štefan Rychtárik na EkF TUKE 06.02.2019
Pozývame Vás na februárové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v stredu, 13. februára 2019, o 9:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty na 2. poschodí. Na pôde KEF vystúpi pán Štefan Rychtárik - risk analytik na odbore politiky dohľadu na makroúrovni v Národnej banke Slovenska, s prednáškou na tému "Finančná stabilita na Slovensku". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Podklady k prednáške: [download]
EkF TU Ko?ice Project CABCIN 04.02.2019
Faculty of Economics, TUKE holds Project Management Meeting during 4.-5.2.2019 within CABCIN (ERASMUS KA102) project. The main goal of the project is to strengthen the capacity and quality of teaching at partner HEIs in India by the establishment of Capacity Building Centers (CBC). More on the project: [link]
EkF TU Ko?ice Výsledky volieb kandidáta na dekana EkF TUKE 18.01.2019
AS EkF TUKE, na svojom zasadnutí 15. januára 2019, zvolil za kandidáta na dekana EkF TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD., na funkčné obdobie 1. 4. 2019 - 31. 3. 2023 . Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Projekt InnoSchool na EkF TUKE 14.01.2019
Ekonomická fakulta TUKE participuje na riešení medzinárodného projektu InnoSchool, ktorý pre stredoškolákov vyvíja digitálnu edukačnú hru v oblasti sociálnych inovácií a sociálneho podnikania. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Výsledky súťaže o cenu guvernéra NBS 14.01.2019
Guvernér NBS Jozef Makúch udelil 11. januára 2019 cenu guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú/diplomovú prácu v oblasti ekonómie autorom troch dizertačných prác z roku 2018. Prvú cenu získal PhDr. Marek Rusnák, PhD., za dizertačnú prácu „Essays on monetary policy transmission". Druhú cenu získal Ing. Martin Kameník, PhD. z EkF TUKE, za dizertačnú prácu „Fiškálne pravidlá, fiškálny priestor a procyklická fiškálna politika". Na treťom mieste sa umiestnil Ing. Miroslav Kľúčik, PhD., s dizertačnou prácou „Modely predstihových indikátorov pre Slovenskú republiku - Aplikácia empirických a teoretických prístupov". Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Central European Conference in Regional Science (CERS) 2019 03.01.2019
Pozývame Vás na konferenciu CERS 2019. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE 02.01.2019
Akademický senát EkF TUKE zvoláva na 8. januára 2019, o 9:30 hod., do posluchárne ZP2 zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na EkF TUKE 13.12.2018
Ekonomická fakulta TUKE organizuje pre uchádzačov o štúdium prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky. Podrobné informácie: [download]
EkF TU Ko?ice Vyhlásenie súťaže EUROFONDUE 16.11.2018
EkF TUKE vyhlasuje ďalší ročník súťaže študentských nápadov a projektov pre stredoškolákov EUROFONDUE. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na TUKE 06.11.2018
Pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska navštívi TUKE. Stretnúť sa a diskutovať s pánom prezidentom môžete dňa 12. 11. 2018, o 10:00 hod., v Aule Maxima. Všetci ste srdečne pozvaní!
EkF TU Ko?ice Pán Jiří Rusnok na EkF TUKE 05.11.2018
Pozývame Vás na novembrové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v stredu, 14. novembra 2018, o 10:00 hod., v posluchárni P24, Hlavná budova TUKE, blok B, prízemie. Na pôde KEF vystúpi pán Jiří Rusnok - guvernér Českej národnej banky od roku 2014, predseda vlády Českej republiky v rokoch 2013 až 2014, s prednáškou na tému "MENOVÁ POLITIKA ČNB V DOBE HOSPODÁRSKEJ KRÍZY A KONJUNKTÚRY". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Ivan Šramko na EkF TUKE 09.10.2018
Pozývame Vás na októbrové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v stredu, 17. októbra, o 9:30 hod., v zasadacej miestnosti na 1. poschodí BN32. Na pôde KEF vystúpi pán Ivan Šramko - predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a bývalý guvernér Národnej banky, s prednáškou na tému "Vývoj fiškálneho rámca a verejných financií v SR". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Magenta Game 2018 26.09.2018
Príležitosť pre Vašu budúcnosť! Zapojte sa do Magenta Game 2018, ktorú organizuje T-Systems Slovakia v spolupráci s EkF TUKE dňa 13. 11. 2018. Registrácia predĺžená do 29. 10. 2018. Viac informácii: [download]
EkF TU Ko?ice Central European Conference in Finance and Economics 2018 03.09.2018
Tretia medzinárodná vedecká konferencia „Central European Conference in Finance and Economics“ CEFE 2018 sa uskutoční v dňoch 4.- 6. 9. 2018. Výskumným pracovníkom, akademikom, praktikom a odborníkom z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík poskytne priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra teoretických a praktických problémov, súčasných trendov a budúcich výziev v procese ekonomického vývoja krajín Európskej únie. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Lynx podporuje talenty 09.07.2018
EkF TUKE spolupracuje so spoločnosťou Lynx, s.r.o. aj v rámci programu "Lynx podporuje talenty". V tomto ak. roku to bola súťaž dizertačných prác končiacich doktorandov EkF TUKE. Najlepšiu prácu: Oceňovanie podnikov s dôrazom na identifikáciu hodnoty nehmotných aktív, Ing. Silvie Mrázkovej, vybrala komisia spoločnosti Lynx, s.r.o., bola ocenená zaujímavou cenou.
EkF TU Ko?ice Projekt InoLearn4BEEs na EkF TUKE 18.06.2018
Technická univerzita v Košiciach (Slovensko) a Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti (Rumunsko) v spolupráci s Agence Universitaire de la Francophonie (Rumunsko), SC Avantera srl ​​(Rumunsko), RNU "Angel Kanchev" (Bulharsko) a Maria Curie-Sklodowska University of Lublin (Poľsko) začala v novembri 2017 v rámci programu ERASMUS + (výzva na roky 2014-2020) projekt "InoLearn4BEEs". Viac informácií nájdete na: [download]
EkF TU Ko?ice Deň daňovej slobody na EkF TUKE 31.05.2018
Ekonomická fakulta TUKE a Slovenská komora daňových poradcov organizujú dňa 1. júna 2018, od 9:00 hod., v Univerzitnej knižnici TUKE Deň daňovej slobody. Na programe budú zaujímavé prednášky a diskusie, bezplatné daňové poradenstvo, zábavné a vedomostné súťaže. Všetci ste srdečne pozvaní! Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Branislav Saxa na EkF TUKE 31.05.2018
Pozývame Vás na prednášku pána Branislava Saxu: Forecasting Mortages: Internet Search Data as a Proxy for Mortage Credit. Uskutoční sa dňa 5. júna 2018, o 13:00 hod., v zasadacej miestnosti EkF na 2. poschodí. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE 17.04.2018
Akademický senát EkF TUKE zvoláva na 19. apríla 2018, o 8:30 hod., do posluchárne ZP2 zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE. Všetci ste srdečne pozvaní diskutovať o aktuálnych témach života na fakulte. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pani Iveta Radičová na EkF TUKE 16.04.2018
Pozývame Vás na aprílové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v stredu, 25. apríla o 11:00 hod., v miestnosti P24 (na prízemí v B-bloku Hlavnej budovy TUKE). Na pôde KEF tentokrát vystúpi pani prof. Iveta Radičová s prednáškou na tému "Moderný sociálny konflikt a výzvy pre SR". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Eurofondue 2018 03.04.2018
Dňa 26. marca 2018 sa na EkF TUKE, za účasti europoslanca, zástupcov Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a odborníkov na miestny rozvoj, uskutočnilo finále súťaže v študentských nápadoch a projektoch podporujúcich rozvoj regiónov. Víťazmi 5. ročníka Eurofondue sa stali: 1. miesto: Projekt č. 2018/006 Tradičná cesta Podpoľaním, Spojená škola, Detva. 2. miesto: TENTfest, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves. 3. miesto: Symbióza generácií, Gymnázium – Gimnázium Kráľovský Chlmec. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Workshop: Veda a výskum na Ekf TUKE 26.03.2018
Dňa 8. marca 2018 sa na pôde EkF TUKE konal workshop, ktorého cieľom bolo oboznámiť, analyzovať a predstaviť vedecko-výskumné aktivity a výstupy jednotlivých katedier. Ambíciou organizačného tímu je podnecovať diskusiu, stimulovať inovatívne myšlienky a podporovať fakultný výskum. V neposlednom rade, môže projekt vzbudiť záujem o výskumnú činnosť medzi študentmi, a tým zvýšiť záujem o doktorandské štúdium. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Evžen Kočenda na EkF TUKE 13.03.2018
Pozývame Vás na marcové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v utorok, 20. marca 2018 o 09:15 v zasadacej miestnosti fakulty. S prednáškou "Dopad menových opatrení na perzistenciu inflácie" vystúpi pán prof. Evžen Kočenda (Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha). Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Klub mladých vedcov na EkF TUKE 09.03.2018
Klub mladých vedcov Ekonomickej fakulty TUKE rozbehol svoje aktivity. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Ekonomická olympiáda v Košiciach 02.03.2018
Dňa 21. 2. 2018 prebehlo Krajské kolo Ekonomickej olympiády pod vedením INESS a Ekonomickej fakulty TUKE. Konalo v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity Košice. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Pán Jan Hanousek na EkF TUKE 12.02.2018
Pozývame Vás na novembrové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v stredu, 21. februára o 09:15 v zasadacej miestnosti fakulty. S prednáškou "Investičné rozhodovanie firiem v korupčnom prostredí Strednej a Východnej Európy" vystúpi pán prof. Jan Hanousek (CERGE). Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Priatelia Zeme na EkF TUKE 10.02.2018
Dňa 7. 3. 2018 o 15:00 v ZP2 môžete vidieť film Bez odpadu! a zapojiť sa do zaujímavej diskusie o odpadoch v našom mesta a krajine. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na EkF TUKE 03.01.2018
Ekonomická fakulta TUKE organizuje pre uchádzačov o štúdium prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky. Podrobné informácie: [download]
EkF TU Ko?ice Výsledky súťaže o cenu guvernéra NBS 12.12.2017
Guvernér NBS Jozef Makúch dňa 11. decembra 2017 udelil cenu guvernéra NBS autorom jednej diplomovej a dvoch dizertačných prác. Prvú cenu získal Ing. Marek Zváč za diplomovú prácu „Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency Data". Druhú cenu získala Ing. Anna Ruščáková, PhD. za dizertačnú prácu „Sporné otázky menovej politiky" a na treťom mieste sa umiestnila Ing. Jozefína Semančíková, PhD. s dizertačnou prácou „Kointegrácia exportov a importov tovarov a ich vplyv na makroekonomickú výkonnosť". Obidve ocenené doktorandky z EkF TUKE pracovali pod vedením doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD. Blahoželáme! Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Pán Ivan Mikloš na EkF TUKE 20.11.2017
Dňa 30. novembra 2017, o 9:15 hod., v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice TUKE, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Ivan Mikloš s prednáškou na tému: Európa a svet na rázcestí. Možné scenáre a ich dopad na Slovensko. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Vyhlásenie súťaže EUROFONDUE 2018 13.11.2017
EkF TUKE vyhlasuje ďalší ročník súťaže študentských nápadov a projektov pre stredoškolákov: Namoč sa do EUROFONDUE. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Róbert Kollár na EkF TUKE 06.11.2017
Dňa 14. 11. 2017 v miestnosti ZP2 o 7:30 hod. privítame na pôde EkF TUKE pána Róberta Kollára, riaditeľa spoločnosti LYNX. Máte možnosť vypočuť si prednášku IT sektor - špeciálny prípad pre hospodársku politiku a diskutovať o tejto zaujímavej téme. Všetci ste srdečne pozvaní! Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pani Brigita Schmögnerová na EkF TUKE 09.10.2017
Dňa 17. októbra 2017 o 9:30 hod., v posluchárni P24 (prízemie B-blok hlavnej budovy TUKE) vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pani Brigita Schmögnerová s prednáškou na tému: Od zlatého štandardu cez lokálne a paralelné meny k „sovereign money“. Všetci ste srdečne pozvaní! [download]
EkF TU Ko?ice Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z MRK 09.10.2017
Dňa 29. septembra 2017 sa na pôde EkF TUKE konala panelová diskusia na tému životných podmienok ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Projekt ATTRACTIVE DANUBE na EkF TUKE 27.04.2017
Ekonomická fakulta TUKE participuje na riešení medzinárodného projektu ATTRACTIVE DANUBE - Zlepšenie kapacít na zvýšenie atraktívnosti územia Dunajského regiónu. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Ľudovít Ódor na EkF TUKE 25.04.2017
Dňa 2. mája 2017, o 13:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Ľudovít Ódor s prednáškou na tému: Čo nás kríza naučila vo fiškálnej politike. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Regionálne diskusné fórum 24.04.2017
V piatok, 5. mája 2017 od 10:00 do 11:30 sa v Univerzitnej knižnici TUKE uskutoční Regionálne diskusné fórum: Budúcnosť EÚ a inteligentných miest. Diskutovať budú: pán M. Šefčovič, podpredseda EK, pani M. Smolková, poslankyňa EP, pán I. Štefanec, poslanec EP a pani R. Lenártová, námestníčka primátora mesta Košice. [download]
EkF TU Ko?ice Pán Róbert Kollár na EkF TUKE 19.04.2017
Dňa 27. 4. 2017, o 12:30 hod., v ZP2, privítame na EkF TUKE pána Ing. Róberta Kollára, riaditeľa spoločnosti Lynx. Budete mať možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku na tému: Manažment vs talent. Všetci ste srdečne pozvaní! Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Zasadnutie Akademickej obce EkF TUKE 11.04.2017
Pozývame Vás na zasadnutie Akademickej obce EkF TUKE, ktoré sa na základe uznesenia AS EkF TUKE uskutoční dňa 21. 4. 2017 (piatok), o 9:00 hod. v ZP2. Tešíme sa na stretnutie s Vami. AS EkF TUKE
EkF TU Ko?ice Magenta Game 10.04.2017
Príležitosť pre Vašu budúcnosť! Zapojte sa do Magenta Game, ktorú organizuje T-Systems Slovakia v spolupráci s EkF TUKE dňa 19. 04. 2017. Viac informácii: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Peter Krištofík na EkF TUKE 03.04.2017
Dňa 10. apríla 2017, o 10:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Peter Krištofík s prednáškou na tému: Príležitosti a obmedzenia vo finančnej ekonómii. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pani Elena Kohútiková na EkF TUKE 28.02.2017
Dňa 13. marca 2017, o 10:00 hod., v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice TUKE, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pani Elena Kohútiková s prednáškou na tému: Negatívne úrokové sadzby a ich vplyv na slovenskú ekonomiku a banky. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Finále súťaže EUROFONDUE 2017 17.02.2017
V stredu, 22. februára 2017, sa v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE uskutočnilo finálové kolo III. ročníka súťaže Eurofondue, určenej pre tímy stredných škôl. Viac informácií: http://krvam.ekf.tuke.sk/krvam/index.php/studium/sutaz-eurofondue , Program: [download]
EkF TU Ko?ice URBAN INNO na EkF TUKE 03.02.2017
Zástupcovia Ekonomickej fakulty TUKE sa na Úrade vlády podelili o svoje skúsenosti a znalosti v rámci programu Interreg Stredná Európa. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Ján Fidrmuc na EkF TUKE 30.01.2017
Dňa 9. februára 2017, o 10:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Ján Fidrmuc s prednáškou na tému: Measuring wellbeing:individual based approach. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Jarko Fidrmuc na EkF TUKE 08.12.2016
Dňa 15. decembra 2016, o 11:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Jarko Fidrmuc s prednáškou na tému Macroeconomic Impact of Basel III: Evidence from a Meta-Analysis. Všetci ste srdečne pozvaní. [download]
EkF TU Ko?ice Pán Vladimír Vaňo na EkF TUKE 14.11.2016
Dňa 6. decembra 2016, o 13:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Vladimír Vaňo s prednáškou na tému Hlasovanie o Brexite, jeho dôsledky na finančných trhoch a v ekonomike Veľkej Británie a Eurozóny. Všetci ste srdečne pozvaní.
EkF TU Ko?ice Pán Ľuboš Pástor na EkF TUKE 11.10.2016
Dňa 24. októbra 2016, o 11:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán profesor Ľuboš Pástor s prednáškou na tému "Únia kapitálových trhov v Európe". Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Doctor Honoris Causa award goes to prof. Koch 03.10.2016
Nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi, prof. Lambertovi T. Kochovi, rektorovi Bergskej univerzity vo Wuppertale, bol za jeho zásluhy udelený titul Doctor Honoris Causa na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Srdečne blahoželáme! [link]
EkF TU Ko?ice Pán Viliam Páleník na EkF TUKE 16.09.2016
Dňa 21. septembra 2016, o 11:30 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. s prednáškou na tému "Environmental Tax as the Possible Part of European Union Own Resources". Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice URBAN INNO na EkF TUKE 07.09.2016
Dňa 23. júna 2016 sa v Slovinsku uskutočnilo prvé stretnutie k projektu Využitie inovačného potenciálu mestských ekosystémov (URBAN INNO), na ktorom nechýbali ani zástupcovia Ekonomickej fakulty TUKE. [download]
EkF TU Ko?ice Pán Mikuláš Luptáčik na EkF TUKE 24.06.2016
Dňa 30. júna 2016, o 9:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD. s prednáškou na tému "Analysis and quantification of a new fiscally neutral European tax". Všetci ste srdečne pozvaní. [link]
EkF TU Ko?ice Pán Julius Horváth na EkF TUKE 04.05.2016
Dňa 12. mája 2016 o 9:00 hod., v zasadacej miestnosti EkF TUKE vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán profesor Julius Horváth (Central European University CEU a Hungarian University Budapest) s témou Education and Development a pán Hernandez s témou Sovereign Debt Crisis: Euro-Reality. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Pán Martin Kahanec na EkF TUKE 08.04.2016
Dńa 14. apríla 2016, o 15:00 hod., v zasadacej miestnosti EkF TUKE, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Martin Kahanec - Associate Professor at the Central European University in Budapest and co-Founder and Scientific Director of CELSI, Bratislava, s prednáškou na tému What Explains Immigrant-Native Gaps in European Labour Markets: The Role of Institutions. Po vystúpení bude možné diskutovať o aktuálnych problémoch a otázkach. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Guvernér NBS pán Jozef Makúch na EkF TUKE 16.03.2016
Dńa 24. marca 2016 o 9:00 v zasadacej miestnosti EkF TUKE, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Jozef Makúch , guvernér NBS, s prednáškou na tému Aktuálne otázky menovej politiky, Banková únia. Po vystúpení bude možné diskutovať o aktuálnych problémoch a otázkach. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Prednáška Advantages of using MS Excel fundamentals in reporting team 14.03.2016
Dňa 21.3.2016 o 10:50 sa v ZP2 (v rámci prednášok z predmetu Informaitka II) uskutoční prednáška „Advantages of using MS Excel fundamentals in reporting team“. Prednášajúcimi budú zamestnanci Finance & Controlling Business Service Center T-Systems. Všetci ste srdečne pozvaní.
EkF TU Ko?ice Eurofondue 2016 07.03.2016
Dňa 3. marca 2016 sa na EkF TUKE uskutočnilo finále súťaže EUROFONDUE! Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Klub mladých vedcov na EkF TUKE 01.03.2016
Na EkF TUKE zakladáme Klub mladých vedcov. Je určený pre študentov všetkých ročníkov. Pozývame Vás na predstavenie tejto zaujímavej aktivity, ktoré sa uskutoční dňa 3. marca 2016 o 13:00 hod., v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí budovy fakulty. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Prednáška Róberta Hajšela na EkF TUKE 01.03.2016
Vo štvrtok 3. 3. 2016 o 12:30 hod., vystúpi v ZP2 pán Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku,s prednáškou na tému Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ a aktivity Európskeho parlamentu vo víre krízových udalostí v EÚ. Všetci ste srdečne pozvaní.
EkF TU Ko?ice Finále súťaže Eurofondue 2016 01.03.2016
Vo štvrtok, 3. marca 2016, sa uskutočni finálové kolo III. ročníka súťaže Eurofondue, určenej pre tímy stredných škôl. Porota vybrala do finále 5 najlepších projektov, ktoré budú súťažiť o cestu do Európskeho parlamentu. Držíme palce! [download]
EkF TU Ko?ice The best broker is Zuzana Kovaľová 24.02.2016
The best portfolio investor in StudentBroker software is our student Zuzana Kovaľová. She won competition organized by RM-System, Prague Stock Exchange and Fio Bank. Congratulations!
EkF TU Ko?ice Our students at diploma internship in Wuppertal 19.02.2016
Diploma internship for our students organized under the auspices of prof. Dr.h.c. Ernst-Andreas Ziegler and prof. Dr. Lambert T. Koch rector from the University of Wuppertal in Germany. [link]
EkF TU Ko?ice Prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium na EkF TUKE 15.12.2015
Ekonomická fakulta TUKE organizuje pre uchádzačov o štúdium prípravné kurzy zo stredoškolskej matematiky a anglického jazyka. Podrobné informácie: [download]
EkF TU Ko?ice EkF TUKE prvá v hodnotení ARRA v skupine EKONOM! 04.12.2015
Nezávislá agentúra ARRA ohodnotila slovenské vysoké školy. Ekonomická fakulta TUKE je opäť prvá medzi ekonomicky zameranými fakultami: [link]
EkF TU Ko?ice 1 DAY IN FC BSC 13.11.2015
V dňoch 25.11. a 27.11.2015 sa uskutoční "deň otvorených dverí" v T Systems Slovakia. Každý uvedený deň má možnosť 20 študentov (uprednostníme účastníkov Magenta Game a končiacich Ing. stupeň) vidieť prezentáciu Business Service Centra - BSC a HR v TSystems, stráviť 2 hodiny v teamoch, na záver diskutovať o zaujímavých témach. Vítané je ak si účastníci pripravia a donesú so sebou CV. Program: 8.50 stretnutie na recepcii CBC2, Žriedlova 13 9.00-11.00 prezentácia Business Service Centra + diskusia 11.00-12.00 HR prezentácia 12.00-13.00 obed 13.00-15.00 walk around + exkurzia v teamoch 15.00-16.00 záver+diskusia Prihlásiť sa môžete do 22. 11. 2015 na mailovej adrese Libusa.Reveszova@tuke.sk s uvedením vybraného dátumu. [download]
EkF TU Ko?ice Magenta Game na EkF TUKE 19.10.2015
Príležitosť pre Vašu budúcnosť! Zapojte sa do Magenta Game, ktorú organizuje TSystems Slovakia na EkF TUKE dňa 28. 10. 2015. Prihlásiť sa môžete do 23. 10. 2015 na adrese Libusa.Reveszova@tuke.sk Viac informácii: [download]
EkF TU Ko?ice Prednáška Ľudovíta Ódora 19.10.2015
Pozývame Vás na prednášku pána Ľudovíta Ódora, vrcholového predstaviteľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a bývalého člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, na tému "Tvorba nového fiškálneho rámca pre Európu", ktorá sa uskutoční 23. októbra 2015 v prednáškovej miestnosti ZP2 o 9:00. [download]
EkF TU Ko?ice Prof. Ziegler - multi marathon runner at our Faculty 05.10.2015
Prof. Dr.h.c. Ernst-Andreas Ziegler from University in Wuppertal had marathon of lectures in Ökonomie der Aufmerksamkeit at the Faculty of Economics in the beginning of October. On the first October Sunday he ran International Peace Marathon in Košice which is the oldest marathon in Europe and the second oldest one in the world. Prof. Ziegler was the eldest runner in Košice marathon 2015. He has many fans and admirers among us as a visiting lecturer as well as runner. We are looking forward to his next lectures in the following academic years.
EkF TU Ko?ice Central European Conference in Finance and Economics 2015 25.09.2015
Prvá medzinárodná vedecká konferencia „Central European Conference in Finance and Economics“ 2015 poskytne výskumným pracovníkom, akademikom, praktikom a odborníkom z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra teoretických a praktických problémov, súčasných trendov a budúcich výziev v procese ekonomického vývoja krajín Európskej únie. [link]
EkF TU Ko?ice Stredoeurópska strategická rada hľadá stážistov 24.09.2015
Stredoeurópska strategická rada hľadá dlhodobých aj krátkodobých stážistov. Prioritne by mali pomáhať s prípravou konferencie TATRA Summit, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra tohto roka so zameraním na Európsku úniu a ekonomiku. Ponuka platí pre študentov bakalárskeho stupňa, resp. 1. ročníka magisterského/inžinierskeho stupňa, študijné odbory: medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, politické vedy ako aj ekonomické, technické a správne odbory. Detailnejšie informácie sú uvedené v letáku. [download]
EkF TU Ko?ice Výsledky z príjímacích skúšok 08.06.2015
Na nižšie uvedenej linke si budete môcť po výbere "Ekonomická fakulta" a po zadaní rodného čísla skontrolovať bodové hodnotenie za prospech na strednej škole a po skončení prijímacej skúšky sa postupne objavia aj body z jednotlivých častí prijímacej skúšky [link]
EkF TU Ko?ice Successful theses of our students 27.05.2015
Our two students have been awarded for their Master theses by The Slovak Chamber of Tax Advisors. Ms. Eva Durbáková won second prize for her thesis on „Evolution and analysis of corporate income tax in the EU countries“. Mr. Peter Huba won third prize for his thesis on „Tax evasions in the case of value added tax“. Congratulations on your success!
EkF TU Ko?ice Zaujímavá prednáška na EKF TUKE. 13.05.2015
Pozývame Vás na prednášku pána Mareka Hlaváča z Harvard University na tému: Variácie kapitalizmu a dopyt po prerozdeľovaní: Je malý štát vždy najlepším riešením? Veríme, že využijete túto jedinečnú príležitosť dňa 18. mája 2015, od 10:30 hod., v zasadacej miestnosti na 2. poschodí EkF TUKE [link]
EkF TU Ko?ice Nobel Prize laureate in Economics in Slovakia 16.04.2015
Nobel Prize laureate in Economics, professor Finn Kydland, gave a lecture at the Comenius University in Bratislava on 20 April 2015. The topic of his lecture was "Innovation and capital formation in today´s policy environment" and was also online broadcasted at our faculty. [download]
EkF TU Ko?ice Work possibilities for our graduates 25.03.2015
Presentation day of enterprises offering jobs to the TUKE graduates was on 31 March 2015 from 13:30 on. [download]
EkF TU Ko?ice Lecture - Ing. Marek Rešovský 11.02.2015
Invitation to a lecture: Ing. Marek Rešovský: Presence and Future of Finance in the large enterprises and the role of CFO. [download]
EkF TU Ko?ice Preparatory courses - maths and languages 01.01.2015
Preparatory courses of high school mathematics and foreign languages (English and German). Courses, conducted by experienced teachers, are designed to practice the secondary curriculum focused to successful entrance examination. [download]
EkF TU Ko?ice Future industries 20.12.2014
Occupations that have future potential according to Newspaper Hospodárske noviny: [download]
EkF TU Ko?ice The dean elections 12.12.2014
Announcement of the elections of the dean of the Faculty of Economics TUKE: [link]
EkF TU Ko?ice ARRA - Ranking of HE 26.11.2014
Academic ranking and rating agency (ARRA) has published the evaluation of Slovak universities. Faculty of Economics TUKE was placed again first in the assessment of economically-oriented faculties (November 2014). [download]
EkF TU Ko?ice Richard Sulík - presentation 12.11.2014
Mr. Richard Sulik, MEP will give a lecture at the Faculty: Present and future of the EU - economic view. Economic impact of the membership on public finance. On 19/11 at 10.50 in ZP2
EkF TU Ko?ice Prof. Rosario Mantegna - lecture 18.10.2014
We invite for the lecture of Prof. Rosario Mantegna on methodology in financial networks. Time and place: 20th October, 12.30, the Faculty meeting room. [link]
EkF TU Ko?ice CESR - 5th Central European Conference 18.08.2014
CERS - 5th Central European Conference in Regional Science will be held on October 5th – 8th, 2009 in Košice.
EkF TU Ko?ice CONFERENCE on Inequality and Poverty 06.07.2014
CONFERENCE: Inequality and Poverty in the Europeam Union and Slovakia 2014.
Date: 22. – 24.October 2014 in Košice [download]
EkF TU Ko?ice prof. Sabol - Scientist of the year 2013 13.05.2014
Prof. Ing. Tomáš Sabol was awarded the title Scientist of the year 2013 for the results in the EU programmes. Congratulations! [link]
EkF TU Ko?ice How much we spend in Košice? 29.04.2014
How big hole in the economy of Košice would remain without spending TUKE students? Contribute to survey, fill in the questionnaire: [link]
EkF TU Ko?ice The students at internship 17.03.2014
Thanks to Prof. Ernst Andreas Ziegler, our students have got internships in th eGerman firms in Wuppertal. The notes of their stay in the German language: [download]
EkF TU Ko?ice Job Fair 2014 13.02.2014
Students!Job Fair 2014 in Košice - a great opportunity to find a job: [link]
EkF TU Ko?ice Diploma work award 12.02.2014
Student of the Faculty Štefan Kováč took third place in the competition for the best diploma work using SAS software. Congratulations! [link]
EkF TU Ko?ice Unemployment rates according to HEI 22.01.2014
Unemployment rates of the graduates according to faculties in the Košice region: [link]
EkF TU Ko?ice Preparatory courses - maths and languages 18.12.2013
Preparatory courses of high school mathematics and foreign languages (English and German). Courses, conducted by experienced teachers, are designed to practice the secondary curriculum focused to successful entrance examination. [download]
EkF TU Ko?ice FOREX trading seminar 17.12.2013
A seminar on trading at the FOREX market and trading systems in cooperation with IronFx a ThinkProFx: [download]
EkF TU Ko?ice ARRA - Ranking of HE 15.12.2013
Academic ranking and rating agency (ARRA) has published the evaluation of Slovak universities. Faculty of Economics TUKE was placed again first in the assessment of economically-oriented faculties (November 2013). [download]
EkF TU Ko?ice Second place - Computational Statistics 12.12.2013
Peter Tomko won 2. place with his work: Forecasting Analysis of the Financial Time Series Using Non-linear Methods. Congratulations! [download]
EkF TU Ko?ice FIO - success of students 11.12.2013
The studenst of the Faculty won the first prize in the investment competition FIO. Congratulations! [download]
EkF TU Ko?ice Huddersfield announced as 'University of the Year' 30.11.2013
HUDDERSFIELD has been declared University of the Year by one of the UK's leading publications. [link]
EkF TU Ko?ice Tomaš Bel - lecture 27.11.2013
Tomáš Bel, Entrepreneur of the year 2010 in Slovakia comes with the presentation: My personal entrepreneurial experience. [link]
EkF TU Ko?ice Information on dissertation defenses 08.11.2013
Information about dissertation defenses at the Faculty of Economic Technical University of Kosice on 29.11.2013 [download]
EkF TU Ko?ice Marathon run and the Faculty 07.10.2013
Katarína Berešová has won the Half-Marathon Run in Košice, at one picture togethe with two other our olymic games participants - Dana and Jana Velďáková. [link]
EkF TU Ko?ice The immatriculation ceremony and the ball 30.09.2013
The immatriculation ceremony and the ball of the Faculty will be hels held on 05.10. Everybody is welcome! [download]
EkF TU Ko?ice Young scientists 2013 14.07.2013
International Scientific Conference "YOUNG SCIENTISTS 2013“ will be held 10. – 11. October 2013 in Herľany: [link]
EkF TU Ko?ice „Current problems of Slovak practice“ 14.07.2013
International Scientific Conference „Current problems of Slovak practice“ will be held 10. – 11. October 2013 in Herľany: [link]
EkF TU Ko?ice Post-graduate study at the Faculty 28.05.2013
Pre študentov s minimálne bakalárskym titulom fakulta ponúka postpromočné štúdium v odbore financie, bankovníctvo a investovanie: Termín prihlášky: 30. júna 2013, [download]
EkF TU Ko?ice Prof. George Selgin: Free banking 06.05.2013
Lecture of Prof. George Selgin, University of Georgia (USA): Privatisation of the money supply.
May 14., 14.00 pm, the lecture room P24. [link]
EkF TU Ko?ice The dates and themes of doctoral study 28.03.2013
The dates and themes of the PhD study entrance exam in the full and part time form for the applicants in the academic year 2013/2014. [link]
EkF TU Ko?ice Discussion - EU budget 27.03.2013
The EU budget for the next 7 years: is crisis destroying European solidarity? Come and discuss with MEPs, government representatives, National Parliament members, self-government and academia. [download]
EkF TU Ko?ice Afternoonlectures 15.03.2013
On 26 March, two expert lectures will be held - everybody is cordially invited! [download]
EkF TU Ko?ice LLP Erasmus call 12.03.2013
Apply for a student mobility in the frame of the LLP Erasmus programme! The list of the partner universitiesand the selection rules are is in the attachment: [download]
EkF TU Ko?ice Job Market 2013 23.01.2013
On 26 February 2013, at the Doubletree by Hilton: TheJob Market: meeting of students and companies - the education and labor market. [download]
EkF TU Ko?ice Preparatory courses - maths and languages 06.01.2013
Preparatory courses of high school mathematics and foreign languages (English and German). Courses, conducted by experienced teachers, are designed to practice the secondary curriculum focused to successful entrance examination. [download]
EkF TU Ko?ice Success in the statistical competition 12.12.2012
The students Štefan Kováč a Michal Guľaš have been awarded at the Computational Statisitcs competition: [download]
EkF TU Ko?ice Social communication and diplomatic protocol 12.12.2012
Students experienced the practical teaching of social communication and diplomatic protocol in a hotel restaurant: [download]
EkF TU Ko?ice Article: Student Entrepreneurship Award 06.12.2012
Zuzana Matejčíková and Igor Tokárčik, students of the Faculty, won the first prize in Slovakia and represent the country at the World competition in New York. Congratulations! [download]
EkF TU Ko?ice Student research works competition (ŠVOČ) 06.12.2012
The results of the student research works competition (ŠVOČ): [download]
EkF TU Ko?ice ARRA - Ranking of HEI 03.12.2012
Academic ranking and rating agency (ARRA) has published the evaluation of Slovak universities. Faculty of Economics TUKE was placed again first in the assessment of economically-oriented faculties (November 2012). [link]
EkF TU Ko?ice Regional discuss forum 15.11.2012
The unemployment of the young people in the Europe and Slovakia: the head of the Employment Institute: [download]
EkF TU Ko?ice Bloomberg Assessment Test (BAT) 12.11.2012
Interested in a Career in Finance? Bloomberg Institute is coming to TUKE on November 28th to help toput you in touch with thousands of financial recruiters! More information here: [download]
EkF TU Ko?ice Student Entrepreneurship Award 31.10.2012
Zuzana Matejčíková, a student of the Faculty, won the first prize in Slovakia and represents the country at the World competition. Congratulations! [link]
EkF TU Ko?ice The Open Day TUKE 29.10.2012
The Open Day TUKE will be held on 7th November. Come and taste The Faculty of Economics! [link]
EkF TU Ko?ice Competition Hlavapata 28.09.2012
Great competition at the faculty: Hlava Päta: Team innovative solutions for CSOB. Subscribe here: [link]
EkF TU Ko?ice Alumni meeting - program 10.09.2012
The Faculty of Economics invites its alumni to celebration of 20 years. [download]
EkF TU Ko?ice Post-graduate study at the Faculty 10.09.2012
The Faculty offers the post-graduate study in the field of Finance, Banking and Investment. [download]
EkF TU Ko?ice Preparatory courses - maths and languages 27.08.2012
Preparatory courses of high school mathematics and foreign languages (English and German). Courses, conducted by experienced teachers, are designed to practice the secondary curriculum focused to successful entrance examination. [download]
EkF TU Ko?ice NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX 25.07.2012
The Conference in Herľany with the main topic: Decades of Economic Education in Slovakia and Central Europe. [link]
EkF TU Ko?ice Defence of dissertation theses 23.07.2012
The announcement on the defence of the dissertation theses in August. 2012 [download]
EkF TU Ko?ice FASTER - information meeting 19.06.2012
The first Information meeting of the LLP project FASTER will be held in Košice, 27.6.2012. [download]
EkF TU Ko?ice EURAS - Annual Standardisation Conference 07.06.2012
The 17th EURAS Annual Standardization Conference will be held in Košice, 18.- 20. 6. 2012. [link]
EkF TU Ko?ice 2nd POL-LOC Summer School 01.06.2012
POLICY MAKING AND POLITICS AT THE LOCAL LEVEL: East/West experience in comparative perspective.1 July – 15 July 2012, Košice, Slovakia. More information here: [link]
EkF TU Ko?ice The dates and themes of doctoral study 08.05.2012
The dates and themes of the PhD study entrance exam in the full and part time form for the applicants in the academic year 2012/2013. [download]
EkF TU Ko?ice Start-up Development programme in ZP2 01.05.2012
Are you interested in start-ups? Come and learn how to get from Slovakia to to Valley!
When and where:18.5. at 11.00 in ZP2. [download]
EkF TU Ko?ice The VUB lecture days 12.04.2012
The lectures from VÚB:
Ing. Ľubomír Boďa – 16.4. at 12,30 in ZP2: "The Risk Management in the Bank before an after Crisis".
2. Ing. Peter Mitro – 19.4. at 10,50 in ZP2: "Financing Entrepreneurial Activities and Investment Porposals of the SMEs". [download]
EkF TU Ko?ice Success at the Henkel Challenge 27.03.2012
In the fourth year of the Henkel Innovation Challenge copmetition, the students Monika Hrabovská and Františka Macáková won the 3rd place. Congratulations! [download]
EkF TU Ko?ice Konferencia Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí 15.03.2012
Ekonomický ústav SAV v spolupráci s Ekonomickou fakultou TUKE, ZSE E-on a.s. a Slovenskou asociáciou pre Rímsky klub organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí, ktorá sa uskutoční v Smolenickom zámku v dňoch 16. - 17.mája 2012. [link]
EkF TU Ko?ice VÚB CS Uni Award 2012 27.02.2012
Customer Satisfaction University Award 2012 - the competition is published!The deadline for registration is March, 9. [link]
EkF TU Ko?ice Slovak Health System 15.02.2012
The lecture - Mr. Ján Sidor: Chaos in the Slovak Health System. Place and date: 22.02. 2012, ZP2 on 11.35. [download]
EkF TU Ko?ice Bloomberg Assessment Test (BAT) 01.02.2012
Interested in a Career in Finance? Bloomberg Institute is coming to Technická univerzita v Košiciach February 20th to help put you in touch with thousands of financial recruiters! Register at: [download]
EkF TU Ko?ice Job Fair 2012 Košice 30.01.2012
The American Chamber of Commerce in Slovakia invites forthe13th Job Fair on 29 February 2012 in the Doubletree by Hilton Kosice. [link]
EkF TU Ko?ice 1st place in the competition 12.12.2011
The absolute winners of the international round of the Customer Satisfaction Award competition in Milan, Italy, in the category Implementation, are the students of he Faculty Bianka Bodnárová and Martin Bodnar. Congratulations! [link]
EkF TU Ko?ice Debt crisis / lecture 08.12.2011
Lecture: Mr. Kamil Boros, X-Trade Brokers: Debt crisis.
Time and place: december 11, at 11.35 in ZP2. [download]
EkF TU Ko?ice Tips Dan Trik Smartphone Android 30.11.2011
Dapatkan tips dan trik terbaik untuk perangkat Anda, termasuk ponsel, gadget dan lainnya wearables, dunia maya, dan perangkat rumah cerdas yang terbaik tips dan trik untuk mendapatkan Anda mulai dengan Android baru telepon bagaimana membuat ponsel android Anda terlihat keren? telepon tips dan trik 2018,... dan versi OS mereka yang menjalankan versi terbaru Android [link]
EkF TU Ko?ice P. Vosoba - lecture 11.11.2011
>InterCO Košice - lecture: Pavel VOSOBA - "Franchising in financial markets." 21.11.2011 at 10:30, ZP2 lecture room. ( M.C.TRITON, advisory firm for entrepreneurs and managers in the Czech republic).
EkF TU Ko?ice Lecture - Pavol Scholtz 06.11.2011
Lecture at the Faculty: Ing. Pavoll Scholtz (stock market chairman) from the Slovak Commodity Exchange. will lecture November 9, Wednesday, at 13.30 in the room ZP2. [download]
EkF TU Ko?ice Study and research in France 02.11.2011
Meeting with the French Attaché for University and Scientific Cooperation, Mr. Rachid Makhloufi. Place: Faculty of Economics, Němcovej 32, room 304. When: 8. Noveber 2011 (Tuesday) at 14.00. [download]
EkF TU Ko?ice STARTUP awards 21.10.2011
We invite you to an information session on the Startup Awards competition to be held in the Aula Maxima 27.10.2011 at 10:00. [download]
EkF TU Ko?ice Competition Hlavapata - results 18.10.2011
Great competition at the faculty: Hlava Päta: Team innovative solutions for CSOB. Subscribe to the published address!Results attached: [download]
EkF TU Ko?ice Lecture day! 15.10.2011
Two lectures on one day! On 19.10.2011, at 10-12 am (Mr. Vaňo, Volksbank) and 13-15 (Mr. Gladiš, Vltava Fund) in the ZP2 lecture room. [download]
EkF TU Ko?ice Henkel Innovation 13.10.2011
The international competition the Henkel Innovation Challenge - open also for Slovak students. [download]
EkF TU Ko?ice Mr.Šefčovič, Vice-President of EC 10.10.2011
We invite you to lecture and discussion with Maroš Šefčovič, Vice-President of the European Commission: Monday, 24.10.2011 14:30 to 16:30, lecture room P-25. [link]
EkF TU Ko?ice Information about dissertation defenses 08.10.2011
Information about dissertation defenses at the Faculty of Economic Technical University of Kosice on 25.10. 2011. [download]
EkF TU Ko?ice Call -Erasmus mobilities 19.09.2011
The students may apply for Erasmus mobilities in the academic year 2011/2012: [download]
EkF TU Ko?ice The Entrance exam courses 04.09.2011
The Entrance exam courses in Mathematics and Foreign Languages for the secondary schols students: [download]
EkF TU Ko?ice Enrollment for the academic year2011/2011 11.06.2011
Enrollment for the academic year 2011/2012 for full- and part-time students in the MAIS system. FIRST ROUND: from 14 June to 12th July: [download]
EkF TU Ko?ice The ANGLOFON programmme 11.06.2011
The Faculty prepared an offer to students - one group in each year will have seminars in the English language. English in Slovakia! Log in here: [link]
EkF TU Ko?ice VUB: the best student project - Slovakia 16.05.2011
International competition „Customer Satisfaction University Award“- best student project 2011 [download]
EkF TU Ko?ice IBM - competition 02.04.2011
IBM - Smarter@Business Contest Košice: the results and docummentation of the competition. [download]
EkF TU Ko?ice LLP Erasmus call 21.01.2011
Apply for a student mobility in the frame of the LLP Erasmus programme! The list of the partner universitiesand the selection rules are is in the attachment: [download]
EkF TU Ko?ice The election for the dean 06.12.2010
The academic senate of the Faculty of Economics, Technical University of Košice has announced the elections for the dean of the Faculty: [link]
EkF TU Ko?ice Why to study at the Faculty? 25.10.2010
Study programms offered by the Faculty of Economics [download]
EkF TU Ko?ice Regional discussion forum 23.10.2010
Development ofn clusters in the Czech and Slovak Republic.
Mrs. PAVLA BŘUSKOVÁ, director of the Czech Cluster Assosiation - 4.11.2010 o 13:00 in the University Library. [download]
EkF TU Ko?ice The conference National and Regional Economy VIII 18.06.2010
The conference National and regional Economy VII will be held in the Educational Centre of TU in Herľany,October 13.-15., 2010. [link]
EkF TU Ko?ice Criteria for positions at the Faculty 17.03.2010
Ekonomická fakulta TU v Košiciach zverejňuje KRITÉRIÁ na obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov: [download]
EkF TU Ko?ice Smart and Taxy 08.03.2010
PricewaterhouseCoopers Tax announced the 4th annual knowledge contest entitled: "Smart & Taxy, intended for students of universities and colleges. [link]
EkF TU Ko?ice Preparatory courses - maths and languages 07.03.2010
Preparatory courses of high school mathematics and foreign languages (English and German). Courses, conducted by experienced teachers, are designed to practice the secondary curriculum focused to successful entrance examination. [download]
EkF TU Ko?ice Job and Internship Fair 2010 26.01.2010
The AmCham Internship and Job Fair opens doors for recruiting efforts across Slovakia, bringing together many of the top international and local companies in one location, providing convenient access to some of the most desirable places to work. The Job and Internship fair will be held on 5. February 2010, 9:00 to 16:30, v Košice, Double Tree by Hilton, Hlavná 1. [link]
EkF TU Ko?ice Projects supperted by VUB Fund 18.05.2009
Projects supported by the VUB Fund:
Economic Analysis of the Firm - APP Software
Integration of Business and Entrepreneurial Processes Modelling into Education. [download]
EkF TU Ko?ice CESR - 3rd Central European Conference 21.01.2009
CERS - 3rd Central European Conference in Regional Science will be held on October 7th – 9th, 2009 in Košice. [download]
EkF TU Ko?ice Global Management Challenge – international 01.10.2008
International business simulation of strategy and management Global Management Challenge - register till 31. October 2008. [download]
EkF TU Ko?ice Annual Report of the Higher Education Institutions 09.09.2008
Výročná správa o stave vysokého školstva obsahuje informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní, podpore výskumu aj o financovaní a hospodárení verejných vysokých škôl. [download]
EkF TU Ko?ice PhD study at the Faculty in 2008/2009 28.04.2008
Information for those interested in PhD study at the Faculty (in Slovak) [download]
EkF TU Ko?ice Prof. Andrew Harrison will be awarded Dr.h.c. titl 02.04.2008
Prof. Andrew Harrison has been awarded Dr.h.c. title of the Technical Unievrsity of Košice on 7. April 2008 on 10.00 in the meeting room of the rector of the Technical University of Košice. [download]
EkF TU Ko?ice Four students of the Faculty spent one month in Ge 16.03.2008
Štyria študenti absolvovali mesačnú prax v nemeckých firmách vďaka spolupráci s partnerským mestom Wuppertal. [download]
EkF TU Ko?ice 24.11.2007
The Open Day has been held on 23. November at the Faculty. See the pictures. [link]
EkF TU Ko?ice Harmonogram volieb dekana EkF 03.01.2007
Akademický senát Ekonomickej fakulty TU v Košiciach schválil dňa 30.11.2006 Harmonogram volieb dekana Ekonomickej fakulty TU v Košiciach (Uzn. č. 6/2006) [download]
EkF TU Ko?ice 31.12.2006
15th International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry [link]
EkF TU Ko?ice 07.12.2006
The bachelor degree ceremony of the graduates in French programme - in cooperation with the University of Nice Sophia Antipolis. See the pictures: [link]

...back