EkF TU Ko?ice Výsledky súťaže o cenu guvernéra NBS 14.01.2019
Guvernér NBS Jozef Makúch udelil 11. januára 2019 cenu guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú/diplomovú prácu v oblasti ekonómie autorom troch dizertačných prác z roku 2018. Prvú cenu získal PhDr. Marek Rusnák, PhD., za dizertačnú prácu „Essays on monetary policy transmission". Druhú cenu získal Ing. Martin Kameník, PhD. z EkF TUKE, za dizertačnú prácu „Fiškálne pravidlá, fiškálny priestor a procyklická fiškálna politika". Na treťom mieste sa umiestnil Ing. Miroslav Kľúčik, PhD., s dizertačnou prácou „Modely predstihových indikátorov pre Slovenskú republiku - Aplikácia empirických a teoretických prístupov". Viac informácií: [link]

...back