EkF TU Ko?ice Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na EkF TUKE 13.12.2018
Ekonomická fakulta TUKE organizuje pre uchádzačov o štúdium prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky. Podrobné informácie: [download]

...back